English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 611 Finna hovedbudd
(Objekt Id: 9748)
(Sist oppdatert: 21.09.2020)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 499492 m. Nord: 6864040 m.
Lengdegrad: 8.9903330 Breddegrad: 61.9089790
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 02.sep.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Takskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :360 / 18

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Dette er et av de større takskiferbrudd i Norge. Bruddet dekker et areal på over 50 mål. Mot den bratte dalsida i vest er bruddkanten ca. 30 m høy, så det er anseelige mengder skifer som er tatt ut her. Skiferen er mørk grå - nesten svart med 2-3 mm store granatkorn jevnt fordelt utover lagflatene. Den spalter i flere tykkelser, men størsteparten av uttaket er nok gått til takskifer. Mange paller med tykk skifer (5 - 10 cm) står igjen i bruddet. Dette antas tenkt brukt til murestein. Det antas at driften her tok slutt i 1995. I ei gjenstående anleggsbrakke hang et A4-ark vedrørende ferieavvikling dette året. Mye av bruddet er i ferd med å vokse igjen av older og annen løvskog.
Beliggenhet
Her er brudt skifer på begge sider av elva Finna, men absolutt mest er tatt på SV-siden. Bruddet ligger rett vest for gården Skjesvold.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde mot øst"
Foto nr. 2 viser "Mye ganske tykk skifer ligger på pall i bruddet"
Foto nr. 3 viser "Bruddveggen mot SV er ca. 30 m høy"
Foto nr. 4 viser "Skrottippen har store dimensjoner."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Strand, Geir , 1962
Notat vedrørende skiferindustrien i Gudbrandsdalen.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5614;4 sider
Abstrakt:
I Vågå finnes en god leirskifer ved Finna, i Skogbygda. Her har vært drift som visstnok ble innstilt p.g.a. brytnings- og transportvansker dengang. Feltene bør underkastes en ny vurdering. På Høvringen er periodevis brutt endel meget pen skifer. Dessverre er skiferen her ofte vridd. Feltene synes dog vel verdt undersøkelse, ikke minst for å se om de strekker seg videre innover fjellet. Ved Spranget, midtveis mellom Mysuseter og Rondvassbu, er i noen år drevet et brudd på en nesten hvit sparagmittskifer. Dessverre spalter den tynt. Grimsdalsfeltet i Dovre; skiferen som finnes i dette området kan man si er av god kvalitet, og årsaken til at bare små mengder tidligere er brutt er at forekomsten ligger midt på snaufjellet, 1100 m.o.h. Veibygging er ikke vanskelig. Strøm må føres fram til feltet. Det vil bli satset kraftig på en prøvedrift i dette feltet. Feltet bør befares og kartlegges før prøvedriften tar til. Det finnes helleskifer i Jønndalen i Dovre. Skiferen er lite plan, og helle- utbyttet kan bli lite.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
501611 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse