Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3435 - 615 Tessand
(Object Id: 9752)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Innlandet Municipality: Vågå (3435)
Map 1:50000: Vågå (1618-1) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 496271 m. North: 6856770 m.
Longitude: 8.9291770 Latitude: 61.8436980
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Quartzitic flagstone
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 03.okt.2011 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Kvartsskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Light gray
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Quartzrich flagstone Grain size: Fine grained (< 1 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity Strike/Dip :180 / 90

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er lys, finkornet og sprø kvartsskifer. Den er ganske tung å spalte, og avstanden mellom spalteflatene er ofte stor slik at mye av steinen egner seg best som murestein. Men i de partier hvor den spalter i helletykkelse (3-5 cm), har hellene meget pene flater. Største uttaket fra bruddet skjedde på 1960- og 1970-tallet. Det er i dag bare sporadisk uttak fra forekomsten.
Location
Bruddet ligger ca. 1,5 km vest for Tessand, og 3-400 m sør for Vågåvatnet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"
Photo no. 2 showing Bruddheller"
Photo no. 3 showing Fra bruddet"
Photo no. 4 showing Mur av stein fra bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Ryghaug, Per , 1979
Skiferbrudd ved Tessand i Vågå, Oppland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1620;4 pages
Abstract:
Et skiferbrudd på S-siden av Vågå-vatnet ble befart etter en henvendelse til NGU. Forekomsten er tidligere befart og beskrevet av bergmester Geir Strand. Som følge av for sterk oppsprekning, utilstrekkelig spaltbarhet, redusert planhet og steil lagstilling, vil en regulær drift av noen størrelse trolig bli ulønnsom i dette bruddområdet.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
515615 Hand specimen
Sampler: Bjørn Lund/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 20.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway