English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3435 - 615 Tessand
(Objekt Id: 9752)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Vågå (3435)
Kart 1:50000: Vågå (1618-1) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 496271 m. Nord: 6856770 m.
Lengdegrad: 8.9291770 Breddegrad: 61.8436980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Kvartsittskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 03.okt.2011 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Kvartsskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Lys grå
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kvartsskifer Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet Strøk/Fall :180 / 90

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er lys, finkornet og sprø kvartsskifer. Den er ganske tung å spalte, og avstanden mellom spalteflatene er ofte stor slik at mye av steinen egner seg best som murestein. Men i de partier hvor den spalter i helletykkelse (3-5 cm), har hellene meget pene flater. Største uttaket fra bruddet skjedde på 1960- og 1970-tallet. Det er i dag bare sporadisk uttak fra forekomsten.
Beliggenhet
Bruddet ligger ca. 1,5 km vest for Tessand, og 3-400 m sør for Vågåvatnet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"
Foto nr. 2 viser "Bruddheller"
Foto nr. 3 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 4 viser "Mur av stein fra bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Ryghaug, Per , 1979
Skiferbrudd ved Tessand i Vågå, Oppland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1620;4 sider
Abstrakt:
Et skiferbrudd på S-siden av Vågå-vatnet ble befart etter en henvendelse til NGU. Forekomsten er tidligere befart og beskrevet av bergmester Geir Strand. Som følge av for sterk oppsprekning, utilstrekkelig spaltbarhet, redusert planhet og steil lagstilling, vil en regulær drift av noen størrelse trolig bli ulønnsom i dette bruddområdet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
515615 Håndstykke
Prøvetaker: Bjørn Lund/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 08.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse