Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3418 - 610 Baksjøen
(Object Id: 9769)
(Last updated: 13.07.2021)
Belongs to the Province: Hyperitt i Solør

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664177 m. North: 6729047 m.
Longitude: 12.0044890 Latitude: 60.6633730
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 20.nov.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Flisagabbro Classification: Massive blocks Colour: Black
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Gabbro Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Hyperitt"

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Området på nordøstsiden av Baksjøen er et av to hovedfelter for hyperitt-uttak i Solør. Det andre er Bashammeren. Totalt registrerte vi 12 brudd her med stort og smått. Det vi har definert som hovedbruddet er på grunn av størrelsen. Arealet dekker knapt 200 m2, men er vannfyllt og derfor umulig å bestemme dybden. Men ut fra skrottippen å bedømme, må det være ganske dypt. Bruddet har tilnærmet sirkelform i utgående. Hyperitten er middels- til finkornet, muligens noe mer grovkornet enn i Bashammeren og noe mørkere. I en rapport fra 1960 (BA 5740) går det fram at tre brudd her er i drift enda, men driften tok nok slutt ganske få år etterpå. For mer generell beskrivelse, se Bashammeren, HE0009.
Location
Bruddet ligger like nord for Baksjøen, vel 5 km nord for Flisa sentrum.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Panoramabilde av det vannfylte bruddet"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 pages
Abstract:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Sverdrup, Thor L. , 1961
Foreløpige undersøkelser av hyperittfeltene i området Kongsvinger- Elverum, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5737;3 pages
Abstract:
Forekomster: 1341 Opaas 33 3387 67256 1340 Bashammeren 33 3384 67248 1340 Knutsens brudd 33 3384 67248 1336 Juberget 33 3420 67206, 3426 67205 1338 Talknuten 33 3417 67202 På grunn av overdekke var det ved undersøkelsene meget vanskelig å få kart- lagt forekomstene i detalj på overflaten. Etter undersøkelsene er en rekke av de befarte forekomster plukket ut for en seinere undersøkelse. Generelt kan man si at selve hyperitten, som er massiv, er ofte oppsprukket, og det er vesentlig denne oppsprekning som forårsaker at større blokker van- skelig kan tas ut.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
425610 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken
Comment: Hyperitt

Name of Locality: Baksjøen 1
(Object Id: 19315 610,01,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664143 m. North: 6729128 m.
Longitude: 12.0039250 Latitude: 60.6641190
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er vannfylt og har form som ei 4-5 bred og nesten 100 m lang grøft i skogen. Retningen går i siksak fra SV til NØ. Stor avgangstipp vitner stort uttak. Bruddene i denne enden av området er mest igjengrodd og antas derfor å være de eldste i feltet.
Location
Bruddet ligger NØ for nordre ende av Baksjøen. SV-re ende av bruddet ligger bare 30 m fra sjøen.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Det vannfylte bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 2
(Object Id: 19316 610,02,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664143 m. North: 6729065 m.
Longitude: 12.0038790 Latitude: 60.6635510
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Lite brudd - nærmest bare ei grop i skogen.
Location
Bruddet ligger 60 m S for Baksjøen 2 og 60 m fra strandkanten.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 3
(Object Id: 19317 610,03,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664193 m. North: 6729041 m.
Longitude: 12.0047630 Latitude: 60.6633170
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er vannfylt og ganske stort, det dekker et areal på 300 m2 og har tilnærmet sirkelform. Tett granskog omkring bruddet.
Location
Bruddet ligger bare noen meter øst for hovedbruddet.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Det vannfylte bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 4
(Object Id: 19318 610,04,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
County: (Unavailable)

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Nok et vannfyllt brudd - det er nesten sammenhengende i 30 m lengde. Bredden er gjennomsnittlig 4-5 m. Lengderetning er VNV-ØSØ.
Location
Bruddet ligger 50 m SØ for Baksjøen 3.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Det vannfylte bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 5
(Object Id: 19319 610,05,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664258 m. North: 6728944 m.
Longitude: 12.0058710 Latitude: 60.6624180
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Utgående av bruddet dekker bare få m2, men en stor skrottipp tyder på at det går ganske dypt.
Location
Bruddet ligger 30 SØ for Baksjøen 4.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Det vannfylte bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 6
(Object Id: 19320 610,06,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664272 m. North: 6728877 m.
Longitude: 12.0060800 Latitude: 60.6618180
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Over en strekning på 40 m i N-S-retning er det flere synker. Baksjøen 6 består av dette området, men det også røsket vider sørover fra sydenden av området som er registrert på kartet.
Location
Bruddet ligger 50 m SSØ for Baksjøen 5.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 7
(Object Id: 19321 610,07,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
County: (Unavailable)

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er en vannfyllt synk med et utgående areal på 20 m2. Utgående har ellipseform med retning VSV-ØNØ.
Location
Bruddet ligger 100 m øst for nordenden av Baksjøen 6.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra NV ende av bruddet"
Photo no. 2 showing Fra SØ ende av bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 8
(Object Id: 19322 610,08,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664346 m. North: 6728835 m.
Longitude: 12.0073830 Latitude: 60.6614080
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Her er nesten sammenhengende brudd i 40 m lengde, men stort sett brutt bare 2-3 m i bredde. I NØ-re ende er utgående på bruddet noe større. Retningen på området er SSV-NNØ.
Location
Bruddet ligger SSV for Baksjøen 7.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Det vannfylte bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 9
(Object Id: 19323 610,09,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664379 m. North: 6728907 m.
Longitude: 12.0080600 Latitude: 60.6620350
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er ei ca. 40 m lang og 10 m bred "grøft" hvor det brudt 1-2 m ned. Mye stor blokk ligger igjen i bruddet.
Location
Nordenden av bruddet er 30 m SV for Baksjøen 8.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Stor blokk ligger igjen i bruddet"

Name of Locality: Baksjøen 10
(Object Id: 19324 610,10,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 664372 m. North: 6728786 m.
Longitude: 12.0078190 Latitude: 60.6609530
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Bruddet er en liten vannfyllt synk. Ikke mange m3 er tatt ut her. Bare 10-15 m S for bruddet ligger en gammel hall som antas å ha vært brukt til bearbeiding av blokk fra bruddene i området.
Location
Bruddet ligger 50 m øst for Baksjøen 9 ved en gammel bygning fra driftstiden.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet med endel skrotblokk"

Name of Locality: Bråten
(Object Id: 19325 610,11,00)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 663933 m. North: 6729329 m.
Longitude: 12.0002640 Latitude: 60.6660030
Show on map

Resource
Resource Type: Granite and other igneous rocks Resource Subtype: Gabbro
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Lite brudd med uttak av kun noen m3 stein.
Location
Bruddet ligger like vest for våningshuset på småbruket Bråten.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Bruddet"


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway