English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 610 Baksjøen
(Objekt Id: 9769)
(Sist oppdatert: 13.07.2021)
Tilhører provinsen: Hyperitt i Solør

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664177 m. Nord: 6729047 m.
Lengdegrad: 12.0044890 Breddegrad: 60.6633730
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Flisagabbro Klassifikasjon: blokker Farge: Sort
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gabbro Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Hyperitt"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Området på nordøstsiden av Baksjøen er et av to hovedfelter for hyperitt-uttak i Solør. Det andre er Bashammeren. Totalt registrerte vi 12 brudd her med stort og smått. Det vi har definert som hovedbruddet er på grunn av størrelsen. Arealet dekker knapt 200 m2, men er vannfyllt og derfor umulig å bestemme dybden. Men ut fra skrottippen å bedømme, må det være ganske dypt. Bruddet har tilnærmet sirkelform i utgående. Hyperitten er middels- til finkornet, muligens noe mer grovkornet enn i Bashammeren og noe mørkere. I en rapport fra 1960 (BA 5740) går det fram at tre brudd her er i drift enda, men driften tok nok slutt ganske få år etterpå. For mer generell beskrivelse, se Bashammeren, HE0009.
Beliggenhet
Bruddet ligger like nord for Baksjøen, vel 5 km nord for Flisa sentrum.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av det vannfylte bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gvein, Øyvind; Hultin, Ivar , 1960
Kartlegging av hyperittforekomstene i Solør, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5740;8 sider
Abstrakt:
Forekomster i det befarte området: Sørskogbygda, Risberget, Hankåssæter, Suppetjern, Dulpetorpet (Brusbakkene), Marliberget, Klokken, Brusen, Hellberget, Juberget, Talknuten, Bashammeren, Knutsens brudd, Opaas' brudd, Baksjøen, Skjeppåsen, Kjølaberget, Hollaberget, Vardeberget, Galteryggen. Av disse forekomstene fortjener følgende forekomster videre undersøkelser: Risberget, Klokken, Juberget, Bashammeren, Baksjøen De øvrige forekomstene er ofte lyse (hyperitt selges som såkalt "sort granitt"), urene og oppsprukket, og derfor uegnet til bygningsstein.

Sverdrup, Thor L. , 1961
Foreløpige undersøkelser av hyperittfeltene i området Kongsvinger- Elverum, Hedmark fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;Bergarkivet; No.BA 5737;3 sider
Abstrakt:
Forekomster: 1341 Opaas 33 3387 67256 1340 Bashammeren 33 3384 67248 1340 Knutsens brudd 33 3384 67248 1336 Juberget 33 3420 67206, 3426 67205 1338 Talknuten 33 3417 67202 På grunn av overdekke var det ved undersøkelsene meget vanskelig å få kart- lagt forekomstene i detalj på overflaten. Etter undersøkelsene er en rekke av de befarte forekomster plukket ut for en seinere undersøkelse. Generelt kan man si at selve hyperitten, som er massiv, er ofte oppsprukket, og det er vesentlig denne oppsprekning som forårsaker at større blokker van- skelig kan tas ut.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425610 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Hyperitt

Navn på lokalitet: Baksjøen 1
(Objekt Id: 19315 610,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664143 m. Nord: 6729128 m.
Lengdegrad: 12.0039250 Breddegrad: 60.6641190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er vannfylt og har form som ei 4-5 bred og nesten 100 m lang grøft i skogen. Retningen går i siksak fra SV til NØ. Stor avgangstipp vitner stort uttak. Bruddene i denne enden av området er mest igjengrodd og antas derfor å være de eldste i feltet.
Beliggenhet
Bruddet ligger NØ for nordre ende av Baksjøen. SV-re ende av bruddet ligger bare 30 m fra sjøen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 2
(Objekt Id: 19316 610,02,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664143 m. Nord: 6729065 m.
Lengdegrad: 12.0038790 Breddegrad: 60.6635510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd - nærmest bare ei grop i skogen.
Beliggenhet
Bruddet ligger 60 m S for Baksjøen 2 og 60 m fra strandkanten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 3
(Objekt Id: 19317 610,03,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664193 m. Nord: 6729041 m.
Lengdegrad: 12.0047630 Breddegrad: 60.6633170
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er vannfylt og ganske stort, det dekker et areal på 300 m2 og har tilnærmet sirkelform. Tett granskog omkring bruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger bare noen meter øst for hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 4
(Objekt Id: 19318 610,04,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Nok et vannfyllt brudd - det er nesten sammenhengende i 30 m lengde. Bredden er gjennomsnittlig 4-5 m. Lengderetning er VNV-ØSØ.
Beliggenhet
Bruddet ligger 50 m SØ for Baksjøen 3.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 5
(Objekt Id: 19319 610,05,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664258 m. Nord: 6728944 m.
Lengdegrad: 12.0058710 Breddegrad: 60.6624180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Utgående av bruddet dekker bare få m2, men en stor skrottipp tyder på at det går ganske dypt.
Beliggenhet
Bruddet ligger 30 SØ for Baksjøen 4.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 6
(Objekt Id: 19320 610,06,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664272 m. Nord: 6728877 m.
Lengdegrad: 12.0060800 Breddegrad: 60.6618180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Over en strekning på 40 m i N-S-retning er det flere synker. Baksjøen 6 består av dette området, men det også røsket vider sørover fra sydenden av området som er registrert på kartet.
Beliggenhet
Bruddet ligger 50 m SSØ for Baksjøen 5.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 7
(Objekt Id: 19321 610,07,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Fylke: (Ikke tilgjengelig)

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er en vannfyllt synk med et utgående areal på 20 m2. Utgående har ellipseform med retning VSV-ØNØ.
Beliggenhet
Bruddet ligger 100 m øst for nordenden av Baksjøen 6.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra NV ende av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra SØ ende av bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 8
(Objekt Id: 19322 610,08,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664346 m. Nord: 6728835 m.
Lengdegrad: 12.0073830 Breddegrad: 60.6614080
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Her er nesten sammenhengende brudd i 40 m lengde, men stort sett brutt bare 2-3 m i bredde. I NØ-re ende er utgående på bruddet noe større. Retningen på området er SSV-NNØ.
Beliggenhet
Bruddet ligger SSV for Baksjøen 7.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Det vannfylte bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 9
(Objekt Id: 19323 610,09,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664379 m. Nord: 6728907 m.
Lengdegrad: 12.0080600 Breddegrad: 60.6620350
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er ei ca. 40 m lang og 10 m bred "grøft" hvor det brudt 1-2 m ned. Mye stor blokk ligger igjen i bruddet.
Beliggenhet
Nordenden av bruddet er 30 m SV for Baksjøen 8.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Stor blokk ligger igjen i bruddet"

Navn på lokalitet: Baksjøen 10
(Objekt Id: 19324 610,10,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 664372 m. Nord: 6728786 m.
Lengdegrad: 12.0078190 Breddegrad: 60.6609530
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bruddet er en liten vannfyllt synk. Ikke mange m3 er tatt ut her. Bare 10-15 m S for bruddet ligger en gammel hall som antas å ha vært brukt til bearbeiding av blokk fra bruddene i området.
Beliggenhet
Bruddet ligger 50 m øst for Baksjøen 9 ved en gammel bygning fra driftstiden.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet med endel skrotblokk"

Navn på lokalitet: Bråten
(Objekt Id: 19325 610,11,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 663933 m. Nord: 6729329 m.
Lengdegrad: 12.0002640 Breddegrad: 60.6660030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd med uttak av kun noen m3 stein.
Beliggenhet
Bruddet ligger like vest for våningshuset på småbruket Bråten.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse