English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 612 Hammaren
(Objekt Id: 9771)
(Sist oppdatert: 15.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Halsjøen (2116-4) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 665362 m. Nord: 6725513 m.
Lengdegrad: 12.0231620 Breddegrad: 60.6312050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gneis Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Lys gneis"

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en grovkornet , lys granittisk gneis. Feltspaten er delvis rød-rosa, og enkelte større feltspatkorn mørkere - bortimot fiolett. Den er brukt til murer, vesentlig grunnmurer til hus i nærområdet. Bruddet dekker et areal på 40-50 m2 og bunnen er 2-3 m under naturlig terrrengoverflate. I dag er bruddet fyllt med mye søppel, bl. a. et par bilvrak. Ganske stor skog er vokst opp i bruddet, så det er nok ikke drevet de siste 50 år.
Beliggenhet
Man kjører RV206 nordover fra Flisa. Etter 2,3 km tar en vei av mot vest. Denne går gjennom et boligområde og deler seg etter 250 m. 80 m VSV for krysset ligger hovedbruddet.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425612 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Gneis

Navn på lokalitet: Hammaren 1
(Objekt Id: 19326 612,01,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Halsjøen (2116-4) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 665309 m. Nord: 6725437 m.
Lengdegrad: 12.0221260 Breddegrad: 60.6305440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd hvor bare noen få m3 er tatt ut.
Beliggenhet
Bruddet ligger 90 m SSV for hovedbruddet. Det går inn i en skogkledd ås i øst, og det er dyrkamark like vest for det.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Hammaren 2
(Objekt Id: 19327 612,02,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Halsjøen (2116-4) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 665287 m. Nord: 6725284 m.
Lengdegrad: 12.0215930 Breddegrad: 60.6291840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd hvor bare noe m3 er tat ut. Stor blokk ligger igjen i bruddet.
Beliggenhet
Bruddet ligger 150 m S for Hammaren 1 mellom dyrkamark i vest og skogomåde i øst.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"

Navn på lokalitet: Hammaren 3
(Objekt Id: 19328 612,03,00)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Halsjøen (2116-4) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 665387 m. Nord: 6725428 m.
Lengdegrad: 12.0235440 Breddegrad: 60.6304320
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Gabbro
Murestein(Y/N):
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd hvor bare noen få m3 er tatt ut.
Beliggenhet
Bruddet ligger 90 m SSØ for hovedbruddet oppe på den skogkledde åsen.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Bruddet"


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse