Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3418 - 614 Gjesåsberget
(Object Id: 9801)
(Last updated: 08.07.2021)

Location
County: Innlandet Municipality: Åsnes (3418)
Map 1:50000: Flisa (2016-2) Map 1:250000: Torsby
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 662096 m. North: 6732506 m.
Longitude: 11.9693180 Latitude: 60.6952380
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 20.nov.2009 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Gneis Royal Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Gneiss Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Plagioclase Subordinate mineral (1-10%)
Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Muscovite Subordinate mineral (1-10%)

Photo no. 1 showing Polert flate"
Photo no. 2 showing Fra kommunesenteret"
Photo no. 3 showing Kommunesenteret Flisa"
Photo no. 4 showing Fra kommunesenteret"
Photo no. 5 showing Gneis"

Operations
From - To Activity Comments
1960 Regular production Company/Institution :NBM Gruppen A/S

Deposit rock
Lithology: Gneiss Weathering colour: Brown
Genesis: Metamorphic formation Form: Massive
Main texture: Foliated
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration: Sericitisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province: East Norwegian Basement Province
Geotec.unit: Trysil Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten opptrer i en lav åsrygg, der det har vært drevet brytning av granittisk gneis i mange år. Bergarten kan betegnes som en finkornet granittisk gneis, men representrerer trolig omdannete ryolittiske vulkanske bergarter. Bergarten har en sterkt utviklet stripning (foliasjon) og har utpregete kløvegenskaper som gjør den lett å splitte/dele.
Examples
Gjesåsgneisen benyttes svært mye til uteanlegg - murestein, kantstein og gatestein/tråkkheller. Den kan også benyttes til gulvflis. Eksempelvis er steinen brukt til kantstein og uteanlegg i Flisa sentrum. Bergarten er relativt porøs.
Location
Forekomsten ligger ved Gjesåsen, ca. 7 km nord for Flisa i Åsnes kommune.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Panoramabilde av bruddet"
Photo no. 2 showing Blokk"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
425614 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken
Comment: Granittisk gneis


The fact sheet was created on 23.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway