English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3418 - 614 Gjesåsberget
(Objekt Id: 9801)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Innlandet Kommune: Åsnes (3418)
Kart 1:50000: Flisa (2016-2) Kart 1:250000: Torsby
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 662096 m. Nord: 6732506 m.
Lengdegrad: 11.9693180 Breddegrad: 60.6952380
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.nov.2009 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Gneis Royal Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Gneis Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Underordnet mineral (1-10%)
Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Muskovitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Polert flate"
Foto nr. 2 viser "Fra kommunesenteret"
Foto nr. 3 viser "Kommunesenteret Flisa"
Foto nr. 4 viser "Fra kommunesenteret"
Foto nr. 5 viser "Gneis"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1960 Regulær drift Selskap/Institusjon:NBM Gruppen A/S

Forekomstbergart
Litologi: Gneis Forvitringsfarge: Brun
Genese: Metamorfogen Form: Massiv
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling: Serisittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins: Østnorske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Trysilkomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten opptrer i en lav åsrygg, der det har vært drevet brytning av granittisk gneis i mange år. Bergarten kan betegnes som en finkornet granittisk gneis, men representrerer trolig omdannete ryolittiske vulkanske bergarter. Bergarten har en sterkt utviklet stripning (foliasjon) og har utpregete kløvegenskaper som gjør den lett å splitte/dele.
Brukseksempler
Gjesåsgneisen benyttes svært mye til uteanlegg - murestein, kantstein og gatestein/tråkkheller. Den kan også benyttes til gulvflis. Eksempelvis er steinen brukt til kantstein og uteanlegg i Flisa sentrum. Bergarten er relativt porøs.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ved Gjesåsen, ca. 7 km nord for Flisa i Åsnes kommune.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av bruddet"
Foto nr. 2 viser "Blokk"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
425614 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken
Kommentar: Granittisk gneis


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse