Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3030 - 601 Rundtom 1
(Object Id: 9805)
(Last updated: 21.01.2010)

Location
County: Viken Municipality: Lillestrøm (3030)
Map 1:50000: Fet (1914-1) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 628544 m. North: 6649639 m.
Longitude: 11.3024040 Latitude: 59.9640060
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 04.okt.2004 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
En steinrøys på anslagsvis 500 m3 med ei gammel vannpumpe på toppen vitner om at det har foregått bergverksdrift her. Dette er tippdungen til en større klebersteinsgruve, men det er nesten umulig å finne stuffer på tippen som inneholder talk. Selve gruven står under vann,- kun et vannfylt hull på 4-5 m i diameter er synlig på overflaten. Forekomsten har kun historisk interesse. Vi fikk hjelp av en kjentmann for å finne forekomsten, og han fortalte at den hadde vært i drift i flere perioder uten at han visste nøyaktig når. Vannpumpa på toppen av tippen tyder på at siste periode ikke er så alt for lenge siden. I draget mellom Rundtom 1 og 2 er det flere små vannfylte hull, nærmest Rundtom 2, som sannsynligvis er klebersteinsbrudd.
Location
Forekomsten ligger i tett granskog (veiløst terreng) ca. 600 m vest for husene på Rundtom.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Panoramabilde av tippen"
Photo no. 2 showing Vannfylt synk ned til gruva"

Name of Locality: Rundtom 2
(Object Id: 15552 601,01,00)

Location
County: Viken Municipality: Lillestrøm (3030)
Map 1:50000: Fet (1914-1) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 628800 m. North: 6649760 m.
Longitude: 11.3070430 Latitude: 59.9650120
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: Yes , (Confirmed 04.okt.2004 by Furuhaug, l.)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Information(s) in free text format
Description
Et lite (ca. 20 m langt) tjern med en steinrøys på ca 10 m3 er det eneste som forteller at det her har foregått bergverksvirksomhet. Stuffene på tippdungen består kun av glimmerskifer, ingen kleberstein å finne her.
Location
Forekomsten ligger ca. 200 m nord for Rundtom 1.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Tjernet som skjuler bruddet"
Photo no. 2 showing Tjernet som skjuler bruddet"


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway