English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3030 - 601 Rundtom 1
(Objekt Id: 9805)
(Sist oppdatert: 21.01.2010)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lillestrøm (3030)
Kart 1:50000: Fet (1914-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628544 m. Nord: 6649639 m.
Lengdegrad: 11.3024040 Breddegrad: 59.9640060
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 04.okt.2004 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En steinrøys på anslagsvis 500 m3 med ei gammel vannpumpe på toppen vitner om at det har foregått bergverksdrift her. Dette er tippdungen til en større klebersteinsgruve, men det er nesten umulig å finne stuffer på tippen som inneholder talk. Selve gruven står under vann,- kun et vannfylt hull på 4-5 m i diameter er synlig på overflaten. Forekomsten har kun historisk interesse. Vi fikk hjelp av en kjentmann for å finne forekomsten, og han fortalte at den hadde vært i drift i flere perioder uten at han visste nøyaktig når. Vannpumpa på toppen av tippen tyder på at siste periode ikke er så alt for lenge siden. I draget mellom Rundtom 1 og 2 er det flere små vannfylte hull, nærmest Rundtom 2, som sannsynligvis er klebersteinsbrudd.
Beliggenhet
Forekomsten ligger i tett granskog (veiløst terreng) ca. 600 m vest for husene på Rundtom.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Panoramabilde av tippen"
Foto nr. 2 viser "Vannfylt synk ned til gruva"

Navn på lokalitet: Rundtom 2
(Objekt Id: 15552 601,01,00)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Lillestrøm (3030)
Kart 1:50000: Fet (1914-1) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 628800 m. Nord: 6649760 m.
Lengdegrad: 11.3070430 Breddegrad: 59.9650120
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Ja , (Stadfestet 04.okt.2004 av Furuhaug, l.)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Underjordsdrift Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Et lite (ca. 20 m langt) tjern med en steinrøys på ca 10 m3 er det eneste som forteller at det her har foregått bergverksvirksomhet. Stuffene på tippdungen består kun av glimmerskifer, ingen kleberstein å finne her.
Beliggenhet
Forekomsten ligger ca. 200 m nord for Rundtom 1.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Tjernet som skjuler bruddet"
Foto nr. 2 viser "Tjernet som skjuler bruddet"


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse