Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 3014 - 601 Mastadtjern
(Object Id: 9976)
(Last updated: 14.03.2019)

Location
County: Viken Municipality: Indre Østfold (3014)
Map 1:50000: Askim (1914-2) Map 1:250000: Oslo
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 632118 m. North: 6622892 m.
Longitude: 11.3493690 Latitude: 59.7229050
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Test mining Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Cleaved slabs Colour: Grayish
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Operations
From - To Activity Comments
Test mining

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Schistosity

Information(s) in free text format
Description
Bergarten er en gneislig glimmerskifer. Har ingen økonomisk interesse. Ligger like ved en drikkevannskilde. Referanse: Lund, B., 1979: NGU Rapport 1698. Bergarkivrapport 5966.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; pages
Abstract:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway