English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 3014 - 601 Mastadtjern
(Objekt Id: 9976)
(Sist oppdatert: 14.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Viken Kommune: Indre Østfold (3014)
Kart 1:50000: Askim (1914-2) Kart 1:250000: Oslo
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 632118 m. Nord: 6622892 m.
Lengdegrad: 11.3493690 Breddegrad: 59.7229050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Grålig
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
Prøvedrift

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Skifrighet

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bergarten er en gneislig glimmerskifer. Har ingen økonomisk interesse. Ligger like ved en drikkevannskilde. Referanse: Lund, B., 1979: NGU Rapport 1698. Bergarkivrapport 5966.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lund, Bjørn ; Mikalsen, Trygve , 1979
Oversikt over Norges skiferforekomster.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.1698; sider
Abstrakt:
Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet oversikt over Norges skiferforekomster. Alt materiale er tatt fra rapporter ved bergarkivet, NGU og de mest relevante opplysninger er samlet i vedlagte bilag. Bilagene er ordnet fylkesvis. Hver lokalitet er angitt med plottnr. som igjen refererer til vedlagte kart.


Faktaarket ble generert 08.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse