Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Helgelandsdekkekomplekset
Enhetskategori : Tektonostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Helgelands Enhetstype : dekkekompleks Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Helgelandsdekkekomplekset
Engelsk : Helgeland Nappe Complex

Andre, ikke foretrukne navn : Helgeland nappe, Helgeland terrane, Helgelands dekkekompleks, Helgeland dekkekompleks, Helgeland-dekket, Helgelanddekkekomplekset,

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Stephens, M. B.; Gustavson, M.; Ramberg, I. B.; Zachrisson, E. 1985: The Caledonides of central-north Scandinavia - a tectonostratigraphic overview.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 135-162

Første bruk av enhetsnavnet.
Ramberg, I.B. 1966: Regionalgeologiske undersøkelser i Røssvatnområdet, sydlige Nordland, abstract

Enhetens tidligere navn.
Gustavson, Magne 1981: Geologisk kart over Norge, berggrunnskart MOSJØEN - M 1: 250 000

Nordgulen, Ø.; Bickeford, M.E.; Nissen, A.L.; Wortman, G.L. 1993: U-Pb zircon ages from the Bindal Batholith, and the tectonic history of the Helgeland Nappe Complex, Scandinavian Caledonides.,Journal 150, 771-783

Nordgulen, Ø.; Bering, D. 1987: Austra. Berggrunnskart; Austra; 17252; 1:50 000; sort/hvitt;

Gustavson, Magne 1973: Børgefjell. Beskrivelse til det berggrunnsgologiske gradteigskart J.19 - 1: 100 000,NGU; Skrifter 298 ; 8, 43 + kart

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Helgelandsbasseng Helgelandsbassenget Helgeland Basin Formel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Mosjøen; Grong; Mo i Rana; Vega
1 : 50000 kartblad : Tosbotn (1825-1); Majafjellet (1825-2); Bindal (1825-3); Velfjord (1825-4); Mosjøen (1826-1); Eiterådalen (1826-2); Vevelstad (1826-3); Tjøtta (1826-4); Majavatn (1925-3); Svenningdal (1925-4); Røssvatnet (1926-1); Hattfjelldal (1926-2); Trofors (1926-3); Fustvatnet (1926-4); Sandnessjøen (1827-3); Korgen (1927-2); Elsfjord (1927-3); Skålvær (1726-1); Vega (1726-2); Brønnøysund (1725-1); Austra (1725-2); Namsskogan (1824-1); Skorovatn (1824-2); Harran (1824-3); Kongsmoen (1824-4); Nesna (1827-2)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Helgeland, sørlige del av Nordland

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Midt-Norge nord Avgrensning : Området nord for Grong - Oldenkulminasjonen til og med Tysfjordgranitten.
Tektonisk hovedinnd.: Øverste dekkeserie
Tektonisk enhet : Helgelandsdekkekomplekset

Beskrivelse
Hovedlitologi : Dypbergarter, gneiser/glimmerskifre, karbonatbergarter
Beskrivelse : En tykk sone med blastomylonitt/fyllonitt markerer grensen mot underliggende øvre Köli-dekker. Høymetamorfe suprakrustaler med store intrusjoner (Bindalsbatolitten o.a.) dekker store områder, men også store områder med middels- til lavgradsomdannede bergarter finnes. Ofiolittfragmenter og de lavmetamorfe bergartene utenfor og nord for Brønnøysund representerer de høyeste nivåene i dekkekomplekset. Proterozoisk til silurisk alder på bergartene.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Tidligpaleozoikum
Hva slags alder : Overskyvning

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Rödingsfjälldekkekompleks
Kommentar : i nord
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Kölidekkekompleks
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori Skjøtingsdekke
Kommentar : i sør

Annen litteratur der Helgelandsdekkekomplekset er omtalt
: Enhetsnavn godkjent av Statens Namnekonsulentar.

Gustavson, Magne 1975: The low-grade rocks of the Skålvær area, S. Helgeland, and their relationship to high-grade rocks of the Helgeland Nappe Complex.,NGU 322, 13-33 + k

Gjelle, Svein 1978: Geology and structure of the Bjøllånes area, Rana, Nordland.,NGU 343, 1-37 + ka

Gustavson, M. 1978: Caledonides of north-central Norway,Geological Survey of Canada paper; Caledonian-Appalachian Orogen of the North Atlantic Region; IGC 78-13, 25-30

Roberts, D. 1978: Caledonides of South central Norway., Geological survey of Canada Paper 78-13 31-37

Gustavson, Magne 1978: Geochemistry of the Skålvær greenstone, and a geotectonic model for the Caledonides of Helgeland, north Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 58 (3), 161-174

Gustavson, Magne; Prestvik, Tore 1979: The igneous complex of Hortavær, Nord-Trøndelag, Central Norway.,NGU 348, 73-92

Kollung, Sigbjørn 1979: Stratigraphy and major structures of the Grong District, Nord- Trøndelag.,NGU 354, 1-51 + pl

Lutro, Ole 1979: The geology of the Gjersvik area, Nord-Trøndelag, central Norway.,NGU 354, 53-100 +

Roberts, David 1979: Structural sequences in the Limingen-Tunnsjø area of the Grong district, Nord-Trøndelag.,NGU 354, 101-114

Råheim, Arne; Gale, George H.; Roberts, David 1979: Rb, Sr ages of basement gneisses and supracrustal rocks of the Grong area, Nord-Trøndelag, Norway.,NGU 354, 131-141

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Andreasson, P.G.; Lagerblad, B. 1980: Occurrence and significance of inverted metamorphic gradients in the western Scandinavian Caledonides,Journal Vol. 137, 219-230

Roberts, D.; Sturt, B. A. 1980: Caledonian deformation in Norway,Journal 137, 241-250

Bryhni, I.; Brastad, K. 1980: Caledonian regional metamorphism in Norway.,Journal 137, 251-259

Andreasson, Per-Gunnar; Gorbatschev, Roland 1980: Metamorphism in extensive nappe terrains: a study of the Central Scandinavian Caledonides.,Förhandlingar (GFF) 102 (4), 335-357

Gustavson, M. 1981: 1:250 000, Berggrunnskart Mosjøen

Ramberg, Ivar B. 1981: The Brakfjellet tectonic lens: evidence of pinch-and-swell in the Caledonides of Nordland, north central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (1), 87-91

Cribb, Stephen John 1981: Rb-Sr geochronological evidence suggesting a reinterpretation of part of the north Norwegian Caledonides.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (2), 97-110

Oftedahl, Chr 1981: Norges Geologi, Tapir

Brattli, Bjørge; Tørudbakken, Bjørn O.; Ramberg, Ivar B. 1982: Resetting of a Rb-Sr total rock system in Rödingsfjället Nappe Complex, Nordland, North Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 62 (3), 219-224

Roberts, David; Nissen, August L.; Reinsbakken, Arne 1983: Progressive mylonitization along the Western margin of the Bindal Massif: a preliminary note.,NGU 389, 27-36

Lutro, O.; Kollung, S. 1984: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Røyrvik 1924 4

Tørudbakken, B.O. 1985: Ages of metamorphic and deformational events in the Beiarn Nappe Complex, Nordland, Norway.,NGU Bulletin 399, 27-39

Roberts, D.; Gee, D. G. 1985: An introduction to the structure of the Skandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 55-68

Gee, D. G.; Guezou, J.-C.; Roberts, D.; Wolff, F. C. 1985: The central-southern part of the Scandinavian Caledonides.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas. D.G. Gee, B.A. Sturt (eds.) Vol. 1, 109-133

Dyrelius, D. 1985: A geophysical perspective of the Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 185-196

Gorbatschev, R. 1985: Precambrian basement of the Scandinavian Caledonides, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 197-212

Stephens, M. B.; Furnes, H.; Robins, B.; Sturt, B. A. 1985: Igneous activity within the Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 623-656

Qvale, H.; Stigh, J. 1985: Ultramafic rocks in the Scandinavian Caledonides.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 693-715

Bryhni, I.; Andreasson, P.-G. 1985: Metamorphism in the Scandinavian Caledonides,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas. Edited by D.G. Gee and B.A. Sturt, 763-781

Mørk, M. B. E. 1985: Geology and metamorphism of the Krutfjellet mega-lens, Nordland, Norway., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 903-917

Stephens, M. B.; Gee, D. G. 1985: A tectonic model for the evolution of the eugeoclinal terranes in the central Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 953-978

Dallmann, W. K. 1986: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Hattfjelldal 1926 2

Nissen, August L. 1986: Rb-Sr age determination of intrusive rocks in the southeastern part of the Bindal Massif, Nord-Trøndelag, Norway,NGU Bulletin 406, 83-92

Dallmann, Winfried K. 1986: Polyphase deformation in the Hattfjelldal Nappe, internal zone of the Scandinavian Caledonides, North-Central Norway,Norsk geologisk tidsskrift 66 (2), 163-182

Roberts, David 1986: A late- to post-Caledonian hydrothermal pebble breccia from the basal gneiss region of Nord-Trøndelag, Central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 66 (3), 235-241

Tørudbakken, B.O.; Mickelson, M. 1986: A Rb-Sr age study from the Mosjøen unit, Helgeland Nappe Complex, and its bearing on the timing of tectonometamorphic events within the Uppermost Allochthon, Central Scandinavian Caledonides, Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 66 (4), 263-270

Nordgulen, Ø.; Bering, D. 1987: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Austra 1725 2

Reinsbakken, A.; Halls, C. 1987: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Skorovatn 1824 2

Brattli, B.; Tørudbakken, B. 1987: Beskrivelse til berggrunnsgeologisk kart 2028 IV M 1:50 000. NGU Skrifter. vol.81, 2028 4 Arstadal

Dallmann, Winfried K. 1987: Sedimentary environment and synsedimentary tectonics in the Hattfjelldal Nappe, North-Central Norway.,NGU Bulletin 410, 25-54

Heldal, T.; Hjelmeland, H. 1988: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Brønnøysund 1725 1

Søvegjarto, U., Marker, M., Graversen, O., Gjelle, S. 1988: Berggrunnskart Mo i Rana 1927 1 - M. 1:50 000, NGU, 1927 I Mo i Rana

Gustavson, Magne 1988: Beskrivelse til berggrunnsgeologisk kart M 1:125 000. NGU Skrifter Vol. 87, Mosjøen

Nordgulen, Øystein; Mitchell, John G. 1988: Kentallenite (olovine-monzonite) in Bindal, Central Norwegian Caldonides.,NGU Bulletin 413, 51-60

Bucher-Nurminen, Kurt 1988: Metamorphism of ultramafic rocks in the Central Scandinavian Caledonides,Special publication 3, 86-95

Schouenborg, Björn E. 1988: U/Pb-zirkon datings of Caledonian cover rocks and cover-basement contacts, northern Vestranden, central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 68 (2), 75-87

Stel, Harm 1988: Basement-cover relations at the Grong-Olden culmination, central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 68 (3), 135-147

Nordgulen, Ø. m.fl. 1989: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Terråk 1825 3

Gjelle, S. 1989: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Sandnessjøen 1827 3

Schouenborg, Björn 1993: Primary and tectonic basement-cover relationships in northernmost Vestranden, central Norwegian Caledonides.,Norsk geologisk tidsskrift 69 (4), 209-223

Nordgulen, Ø. m.fl. 1990: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Majafjellet 1825 2

Gustavson, M. m.fl. 1990: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Korgen 1927 2

Nordgulen, Ø. & Shouenborg, B. 1990: The Caledonian Heilhornet Pluton, north-central Norway: geological setting, radiometric age and implications for the Scandinavian Caledonides, Journal of the Geological Society, Vol. 147, Part 3, May 1990

Gustavson, M.; Gjelle, S. T. 1991: Geologisk kart over Norge. Berggrunnskart MO I RANA, M 1: 250 000, NGU

Thorsnes, Terje; Løseth, Helge 1991: Tectonostratigraphy in the Velfjord-Tosen region, southwestern part of the Helgeland Nappe Complex, Central Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 421, 1-18

Roberts, David; Tucker, Robert D. 1991: U-Pb zircon age of the Møklevatnet granodiorite, Gjersvik Nappe, Central Norwegian Caledonides,NGU Bulletin 421, 33-38

Gjelle, S.; Nissen, A.; Søvegjarto, U. 1992: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Nesna 1827 2

Nordgulen, Ø. m.fl. 1992: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Vevelstad 1826 3

Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn 1992: Strontium isotope composition of the Bindal Batholith, Central Norwegian Caledonides,NGU Bulletin 423, 19-39

Barnes, Calvin G.; Prestvik, Tore; Nordgulen, Øystein; Barnes, Melanie A. 1992: Geology of three dioritic plutons in Velfjord, Nordland.,NGU Bulletin 423, 41-54

Birkeland, Anne; Bjørlykke, Arne 1993: Pb isotopic constraints on the origin of the Husvika Zn-Pb deposit in Nordland, north-central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 73 (1), 43-54

James, D. Wyn; Mitchell, John G.; Ineson, Richard; Nordgulen, Øystein 1993: Geology and K/Ar chronology of the Målvika scheelite skarns, Central Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 424, 65-74

Stuart, B. A.; Ramsay D. M. 1994: The strukture and regional setting of the Skei Group, Leka, north-central Norway, NGU Bulletin 426, side 31-46

Dallmann, W. K. 1994:, Berggrunnskart 1: 50 000, 1926 2 Hattfjelldal

Trønnes, Reidar G.; Sundvoll, Bjørn 1995: Isotopic composition, deposition ages and environemnts of Central Norwegian Caledonian marbles,NGU Bulletin 427, 44-47

Gjelle, Svein T. 1995: SANDNESSJØEN berggrunnskart 1827 III, 1:50 000, NGU, 1827 3 Sandnessjøen

Brattli, Bjørge 1996: Structures and metamorphism at Brygfjell-Simafjell within the Rødingsfjellet Nappe Complex, Nordland, Norway,NGU Bulletin 431, 19-32

Gjelle, S. T.; Mickelson, M.; Theisen, F. J. 1996: FUSTVATNET berggrunnskart 1926 IV, 1: 50 000, NGU, 1926 4 Fustvatnet

Valen, Vidar; Lauritzen, Stein-Erik; Løvlie, Reidar 1997: Sedimentation in a high-latitude karst cave: Sirijordgrotta, Nordland, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 77 (4), 233-250

Bjerkgård, Terje; Larsen, Rune B.; Marker, Mogens 1997: Regional setting of the Bleikvassli Zn-Pb deposit in Nordland,Norway,NGU Bulletin 433, 34-35

Roberts, David 1997:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Grong

Valen, Vidar; Lauritzen, Stein-Erik; Løvlie, Reidar 1997: Sedimentation in a high-latitude karst cave: Sirijordgrotta, Nordland, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 77 (4), 233-250

Meyer, Gurli B.; Grenne, Tor 1999: The Ordovician Grøndalsfjell Intrusive Complex: Central Scandinavian Caledonides: field relations, petrography and emplacement,NGU Bulletin 435, 5-22

Beckholmen, Monica; Roberts, David 1999: Mafic dykes in the Lkesdal Nappe at Sørli, Central Norwegain Caledonides: geochemistry and palaeotetonic implications,NGU Bulletin 435, 59-67

Barnes, Calvin G.; Prestvik, Tore 2000: Conditions of pluton emplacement and anatexix in the Caledonian BIndal Batholith, north-central Norway,Norsk geologisk tidsskrift 80 (4), 259-274

Øvereng, Odd 2000: Granåsen, a dolomite-brucite deposit with potential for industrial development.,NGU Bulletin 436, 75-84

Karlsen, Tor Arne ; Rian, Edvin ; Olesen, Odleiv 2000: Overwiew of talc resources in the Altermark talc province, northern Norway, and possible uses of the talc ore,NGU Bulletin 436, 93-102

Heldal, Tom 2001: Ordovician stratigraphy in the western Helgeland Nappe Complex in the Brønnøysund area, North-central Norway.,NGU Bulletin 438, 47-61

Roberts, David; Heldal, Tom; Melezhik, Victor 2001: Tectonic structural features of the Fauske conglomerates in the Løvgavlen quarry, Nordland, Norwegian Caldedonides, and regional implications,Norsk geologisk tidsskrift 81 (4), 245-256

Larsen, Øystein; Skår, Øyvind; Pedersen, Rolf-Birger 2002: U-Pb zircon and titanite geochronological constraints on the late/post-Caledonian evolution of the Scandinavian Caledonides in north-central Norway,Norsk geologisk tidsskrift 82 (2), 1-13

Olesen, Odleiv; Lundin, Erik; Nordgulen, Øystein; Osmundsen, Per Terje; Skilbrei, Jan Reidar; Smethurst, Mark A.; Solli, Arne; Bugge, Tom; Fichler, Christine 2002: Bridging the gap between the onshore and offshore geology in Nordland, northern Norway,Norsk geologisk tidsskrift 82 (4), 243-262

Nordgulen, Øystein; Braathen, Alvar; Corfu, Fernando; Osmundsen, Per Terje; Husmo, Tore 2002: Polyhase kinematics and geochronology of the late-Caledonian Kollstraumen detachtment, north.central Norway,Norsk geologisk tidsskrift 82 (4), 299-316

Eide, Elizabeth A.; Osmundsen, Per Terje; Meyer, Gurli B.; Kendrick, Mark A.; Corfu, Fernando 2002: The Nesna Shear Zone, north-central Norway: an 40Ar/39Ar record of Early Devonian - Ealy Carboniferous ductile extension and unroofing,Norsk geologisk tidsskrift 82 (4), 317-339

Lutro, O.; Kollung. S. 2002: Berggrunnskart 1924-4 RØYRVIK, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1924 4 Røyrvik

Barnes, Calvin G.; Prestvik, Tore; Barnes, Melanie A. W.; Anthony, Elizabeth Y.; Allen, Charlotte M. 2003: Geology of a magma transfer zone: the Hortavær Igneous Complex, north-central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 83, 187-208

Gjelle, S. T.; Marker, M.; Solli, A.; Gustavson, M. 2003: Berggrunnskart 1926-1 RØSSVATNET, 1: 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1926 1 Røssvatnet

Gjelle, Svein ; Søvegjarto, Ulrik 2002: Ranas fjell og gruver. En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og Storforshei.,Gråsteinen 9, 62 s. + 2

Tucker, Robert D.; Robinson, Peter; Solli, Arne; Gee, David G.; Thorsnes, Terje; Krogh, Thomas E.; Nordgulen, Øystein; Bickford, M. E. 2004: Thrusting and Extension in the Scandian Hinterland, Norway: New U-Pb Ages and Tectonostratigraphic Evidence., American Journal of Science, pp 477-527

Heldal, T., Hjelmeland, H. 2004: Geologiske berggrunnskart BRØNNØYSUND 1725-1, M 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1725-1 Brønnøysund

Bøe, Reidulv; Mørk, Mai Britt E.; Roberts, David; Vigran, Jorunn Os 2005: Possible Mesozoic sediments in fault and breccation zones in Frøyfjorden, Mid Norway,NGU Bulletin 443, 29-35

Nissen, August L.; Roberts, David; Gromet, L. Peter 2006: U-Pb zircon ages of a tonalite and a granodiorite dykefrom the southeastern part of the Bindal Batholith,central Norwegian Caledonides,NGU Bulletin 446, 5-9

Roberts, David ; Nissen, August L. 2006: Geochemical changes accompanying mylonitisation of granite at the base of the Helgeland Nappe Complex, Nord-Trøndelag, central Norway,NGU Bulletin 446, 35-41

Nilsen, Odd ; Corfu, Fernando ; Roberts, David 2007: Silurian gabbro-diorite-trondhjemite plutons in the Trondheim Nappe Complex, Caledonides, Norway: petrology and U-Pb geochronology,Norwegian journal of geology 87 (3), 329-342

Prestvik, Tore; Barnes, Calvin G. 2007: A new occurrence of aegirine in Norway., Norwegian Journal of Geology Number 4 Volume 87 pp 451 - 456

Barnes, C. G.; Frost, C. D.; Yoshinobu, A. S.; McArthur, K.; Barnes, M. A.; Allen, C. M.; Nordgulen, Ø.; Prestvik, T. 2007: Timing of sedimentation, metamorphism, and plutonism in the Helgeland Nappe Complex, north-central Norwegian Caledonides, Geosphere, December, v.3 no.6 pp 683 - 703

Roberts, David; Nordgulen, Øystein; Melezhic, Victor 2007: The Uppermost Allochton in the Scandinavian Caledonides: From a Laurentian ancestry through Taconian orogeny to Scandian crustal growth on Baltica., I Hatcher Jr., R.D.; Carlson, M.P.; McBride, J.H.; Martinez Catalan, J.R., (redaktører), 4-D Framework of Continental Crust, Geological Society of America Memoir 200, 357-377

Roberts, David; Nordgrulen, Øystein; Melezhik, Victor 2007: The Uppermost Allochthon in the Scandinavian Caledonies: From a Laurentian ancestry through Taconian orogeny to Scandian crustal growth on Baltica., 4-D Framework of Continental Crust, ed. Hatcher et al., Geol. Soc. of America Memoir, pp. 357-77.

Bingen, Bernhard; Solli, Arne 2009: Geochronology of magmatism in the Caledonian and Sveconorwegian belts of Baltica: synopsis for detrital zircon provenance studies,Norwegian journal of geology 89 (4), 267-290

Gjelle, S. T., Solli, A. 2009: Bergrunnskart TJØTTA 1826-4, M 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1826-4 Tjøtta

Nordgulen, Ø., Bering 2009: Berggrunnsgeologisk kart AUSTRA 1725-2, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1725-2 Austra

Steltenpohl, M.G.; Moecher, D.; Andresen, A.; Ball, J.; Mager, S. & Hames, W.E. 2011: The Eidsfjord shear zone, Lofoten-Vesterålen, north Norway: An Early Devonian, paleoseismogenic low-angle normal fault, Journal of Structual Geology 33 (2011), 1023-43

Barnes, Calvin G.; Reid, K.; Frost, C.D.; Barnes, M.A.; Allen, C.M.; Yoshinobu, Aa.S. 2011: Ordovician and Silurian magmatism in the Upper Nappe, Uppermost Allochthon, Helgeland Nappe Complex, north-central Norway, Norwegian Journal of Geology, vol. 91, pp 121-136.

Barnes, Calvin G. ; Reid, Kristin ; Frost, Carol D. ; Barnes, Melanie A. ; Allen, Charlotte M. ; Yoshinobu, Aaron S. 2011: Ordovician and Silurian magmatism in the Upper Nappe, Uppermost Allochthon, Helgeland Nappe Complex, north-central Norway,Norwegian journal of geology 91 (3), 121-136

Oalmann, J. A. G.; Barnes, C. G.; Hetherington, C. J.. 2011: Geology of the island of Ylvingen, Nordland, Norway; evidence for pre-Scandian ( approximately 475 Ma) exhumation in the Helgeland Nappe Complex, Norsk Geologisk Tidsskrift = Norwegian Journal of Geology, 2011, Vol. 91, Issue 1-2, pp. 77-99.

Plumper, O., Piazolo, S., Austrheim, H. 2012: Olivine pseudomorphs after serpentinized orthopyroxene record transient oceanic lithospheric mantle dehydration (Leka ophiolite complex, Norway)., Journal of Petrology, September, 2012, Vol. 53, Issue 9, pp. 1943-1968.

Augland, L. E., Andresen, A., Corfu, F., Simonsen, S. L., Andersen, T. 2012: The Beiarn nappe complex; a record of Laurentian Early Silurian arc magmatism in the uppermost allochthon, Scandinavian Caledonides, Lithos [Oslo], August, 2012, Vol. 146-147, pp. 233-252.

Agyei-Dwarko, N. Y., Augland, L. E., Andresen, A. 2012: The Heggmovatn supracrustals, north Norway; a late Mesoproterozoic to early Neoproterozoic (1050-930 Ma) terrane of Laurentian origin in the Scandinavian Caledonides, Precambrian Research, August, 2012, Vol. 212-213, pp. 245-262.

Qvale, H., Qvale, G., Gjelle, S. 2012: Berggrunnsgeologisk kart Sjona 1927-4, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1927-4 Sjona

Anderson, H. S.; Yoshinobu, A. S.; Nordgulen, O.; Chamberlain, K. 2013: Batholith tectonics; formation and deformation of ghost stratigraphy during assembly of the mid-crustal Andalshatten Batholith, central Norway, Geosphere, April 17, 2013, Vol. Pre-Issue Publication.

Marko, W. T. 2013: Geology, geochemistry and emplacement conditions of the Vega intrusive complex; an example of large-scale crustal anatexis in north-central Norway, Special Publication - Geological Society of London, October 01, 2013, Vol. 390

Augland, L. E., Andresen, A., Gasser, D., Steltenpohl, M. G. 2013: Early Ordovician to Silurian evolution of exotic terranes in the Scandinavian Caledonides of the Ofoten-Troms area; terrane characterization and correlation based on new U-Pb zircon ages and Lu-Hf isotopic data, Special Publication - Geological Society of London, December 11, 2013, Vol. 390

Kiipli, T., Soesoo, A., Kallaste, T. 2013: Geochemical evolution of Caledonian volcanism recorded in the sedimentary rocks of the eastern Baltic region, Special Publication - Geological Society of London, February 05, 2014, Vol. 390

Corfu, F., Gasser, D., Chew, D. M. 2014: New perspectives on the Caledonides of Scandinavia and related areas: introduction, Special Publication - Geological Society of London, February 17, 2014, Vol. 390

Corfu, F., Andrersen, T. B., Gasser, D. 2014: The Scandinavian Caledonides: main features, conceptual advances and critical questions, Special Publication - Geological Society of London, January 09, 2014, Vol. 390


Denne utskriften ble generert 27.05.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse