Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Bjugnkonglomeratet
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Bjugn Enhetstype : konglomerat Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Bjugnkonglomeratet
Engelsk : Bjugn Conglomerate

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Siedlecka, Anna 1975: Old Red Sandstone lithostratigraphy and sedimentation of the outer Fosen area, Trondheim region.,NGU 321, 1-35 + pl

Første bruk av enhetsnavnet.
Siedlecka, Anna 1975: Old Red Sandstone lithostratigraphy and sedimentation of the outer Fosen area, Trondheim region.,NGU 321, 1-35 + pl

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Bjugnbasseng Bjugnbassenget Bjugn basin

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Trondheim
1 : 50000 kartblad : Bjugn (1522-1); Rissa (1522-2); Ørland (1522-3)

Lokaliteter
Typelokalitet : Bjugnfjorden ; Kommune : Bjugn (1627) ; Fylke : Sør-Trøndelag (16)

Referansesnitt : Døsvika ; Kommune : Ørland (1621) ; Fylke : Sør-Trøndelag (16)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 533450 m..... Y-koord: 7068600 m.
Grader min.sek. Ø : 9 40 39 .....Grader min.sek. N : 63 44 36 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Midt-Norge vest Avgrensning : Området Molde - Fosen - Foldereid - Grong. Grense i nordøst ved basis av Helgelandsdekkekomplekset, i sørøst som for Midt-Norge sør.
Tektonisk hovedinnd.: (Ukjent kode)

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : polymikt konglomerat
Beskrivelse : Polymikt konglomerat, dårlig sortert med boller vesentlig av granitt, granittisk gneis, jaspis, kvartsitt, flint sandstein og gangkvarts. Gjerne en karakteristisk rødfarge. Dekker store områder i den østlige delen av Fosengruppen på Ørlandet.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Undre-midtre devon
Hva slags alder : Avsetning
Dateringsmetode : fossiler (Fossilbestemmelser)
Kommentar : Psilophyton (planterester)

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Kråkøya granitt-konglomerat
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Austråttformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Fosengruppe

Annen litteratur der Bjugnkonglomeratet er omtalt
Steel, R.; Siedlecka, A.; Roberts, D. 1985: The Old Red Sandstone basins of Norway and their deformation: a review.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 293-315

Seranne, Michel 1992: Late Palaeozoic kinematics of the Møre-Trøndelag Fault Zone and adjacent areas, central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 72 (2), 141-158


Denne utskriften ble generert 05.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse