Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Leka ofiolittkompleks
Enhetskategori : Litodemisk enhet

Enhetens navn
Navn : Leka Enhetstype : ofiolittkompleks Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Leka ofiolittkompleks
Engelsk : Leka Ophiolite Complex

Andre, ikke foretrukne navn : Leka ofiolittkompleks, Leka ophiolite, Lekakomplekset, Leka ophiolites

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Furnes, H.; Pedersen, R.B.; Stillman, C.J. 1988: The Leka Ophiolite Complex, central Norwegian Caledonies: field characteristics and geotectonic significance

Første bruk av enhetsnavnet.
Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Enhetens tidligere navn.
Gustavson, Magne; Bugge, Tom 1995: Vega. Berggrunnskart Vega M 1:250 000; trykt i farger

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Furnes, H.; Ryan, P. D.; Grenne, T.; Roberts, D.; Sturt, B. A.; Prestvik, T. 1985: Geological and geochemical classification of the ophiolitic fragments in the Scandinavian Caledonides.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas. Edited by D.G. Gee and B.A. Sturt, 657-669

Pedersen, R. B.; Furnes, H.; Stillman, C. J.; Roberts, D. 1984: Leka. Berggrunnskart; Leka; 17253; 1:50 000; sort/hvitt;

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Lekaformasjon Lekaformasjonen Leka formation Uformel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Vega
1 : 50000 kartblad : Leka (1725-3); Austra (1725-2)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Leka ; Kommune : Leka (1755) ; Fylke : Nord-Trøndelag (17)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 623500 m..... Y-koord: 7220500 m.
Grader min.sek. Ø : 11 37 40 .....Grader min.sek. N : 65 5 6 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Midt-Norge nord Avgrensning : Området nord for Grong - Oldenkulminasjonen til og med Tysfjordgranitten.
Tektonisk hovedinnd.: Øverste dekkeserie
Tektonisk enhet : Helgelandsdekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, usikker opprinnelse
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad
Hovedlitologi : Harzburgit/wehrlit/dunitt, gabbro, dolerittgangkompleks
Beskrivelse : Sannsynligvis det best bevarte og mest komplette ofiolittkomplekset i Norge, innkludert overliggende sedimenter. Enheter er sterkt tektonisert med en rekke forkastninger, interne skyveplan og blokkdannelser. Kun små intrusiver av sure bergarter (tonalitt/plagiogranitt) finnes. Tidligere regnet til Øvre dekkeserie.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Senprekambrium-kambrium (*ordovic.)
Hva slags alder : Intrusjon Utfyllende oppl.: avsetning
Dateringsmetode : U-Pb (Uran-bly-isotoper)
Kommentar : Zirkonfraksjon fra sure intrusiver (497+2 Ma).
Litteraturreferanse : Dunning, G.R.; Pedersen, R.B. 1988: U/Pb ages of ophiolites and arc-related plutons of the Norwegian Caledonides: implications for the development of Iapetus,vol. 98 1, 13-23

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av annen rang/kategori Skeigruppe

Annen litteratur der Leka ofiolittkompleks er omtalt
Pedersen, R. B. m.fl. 1984: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Leka 1725 3

Sturt, B. A. et al. 1985: The Skei Group, Leka: an unconformable clastic sequence overlying the Leka Ophiolite, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 395-406

Stephens, M. B.; Furnes, H.; Robins, B.; Sturt, B. A. 1985: Igneous activity within the Scandinavian Caledonides., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 623-656

Size, W. B. 1985: Origin of trondhjemite in relation to Appalachian-Caledonide palaeotectonic settings., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 735-744

Roberts, D.; Sturt, B. A.; Furnes, H. 1985: Volcanite assemblages and environments in the Scandinavian Caledonides and the sequential development history of the mountain belt., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 2, pp 919-930

Prestvik, Tore 1985: Origin of the volcanic Storøya Group, Leka. Results from new geochemical investigations.,Norsk geologisk tidsskrift 65 (3), 237-239

Nordgulen, Ø.; Bering, D. 1987: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Austra 1725 2

Pedersen, Rolf-Birger; Furnes, Harald; Dumming, Greg 1988: Some Norwegian ophiolite complexes reconsidered,Special publication 3, 80-85

Grønlie, Arne 1988: Platinum-group minerals in the Lillefjellklumpen nickel-copper deposit, Nord-Trøndelag, Norway,Norsk geologisk tidsskrift 68 (1), 65-72

Schouenborg, Björn E. 1988: U/Pb-zirkon datings of Caledonian cover rocks and cover-basement contacts, northern Vestranden, central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 68 (2), 75-87

Furnes, H.; Pedersen, R.B.; Stillman, C.J. 1988: The Leka Ophiolite Complex, ,central Norwegian Caledonides: field characteristics and geotectonic significance, Journal of the Geological society, London, Vol. 145, pp. 401-12.

Oedling, N. E. 1989: The structural history of the Leipikvattnet Nappe in the Joma area Nord-Trøndelag, central Scandinavian Caledonides, Norway, NGT, Vol. 69, 141-161.

Nordgulen, Ø. & Shouenborg, B. 1990: The Caledonian Heilhornet Pluton, north-central Norway: geological setting, radiometric age and implications for the Scandinavian Caledonides, Journal of the Geological Society, Vol. 147, Part 3, May 1990

Thorsnes, Terje; Løseth, Helge 1991: Tectonostratigraphy in the Velfjord-Tosen region, southwestern part of the Helgeland Nappe Complex, Central Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 421, 1-18

Nordgulen, Øystein; Sundvoll, Bjørn 1992: Strontium isotope composition of the Bindal Batholith, Central Norwegian Caledonides,NGU Bulletin 423, 19-39

Tveit, Rune; Furnes, Harald; Pedersen, Rolf-Birger 1993: Geological and geochemical development of the submarine volcanic sequence on Storøya, Leka Ophiolite Complex, North Trøndelag.,Norsk geologisk tidsskrift 73 (2), 81-94

Birkeland, Anne; Bjørlykke, Arne 1993: Pb isotopic constraints on the origin of the Husvika Zn-Pb deposit in Nordland, north-central Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 73 (1), 43-54

Nordgulen, Ø.; Bickeford, M.E.; Nissen, A.L.; Wortman, G.L. 1993: U-Pb zircon ages from the Bindal Batholith, and the tectonic history of the Helgeland Nappe Complex, Scandinavian Caledonides.,Journal 150, 771-783

James, D. Wyn; Mitchell, John G.; Ineson, Richard; Nordgulen, Øystein 1993: Geology and K/Ar chronology of the Målvika scheelite skarns, Central Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 424, 65-74

Stølen, Lars Kristian 1994: The rift-related mafic dyke complex of the Rohkunborri Nappe, Indre Troms, Northern Norwegian Caledonides,Norsk geologisk tidsskrift 74 (1), 35-47

Heskestad, Britt; Hofshagen, Nina H.; Furnes, Harald; Pedersen, Rolf-Birger 1994: The geochemical evolution of the Gulfjellet Ophiolite Complex, west Norwegian Caledonides,Norsk geologisk tidsskrift 74 (2), 77-88

Gustavson, M.; Bugge, T. 1995:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Vega

Roberts, David; Tucker, Robert D. 1998: Late Cambrian U-Pb zircon age of a meta-trondhjemite from Ytterøya, Trondheimsfjorden, Central Norwegian Caledonides.,Norsk geologisk tidsskrift 78 (3), 253-258

Heldal, Tom 2001: Ordovician stratigraphy in the western Helgeland Nappe Complex in the Brønnøysund area, North-central Norway.,NGU Bulletin 438, 47-61

Roberts, David; Walker, Nicholas; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Krill, Allan 2002: U-Pb zircon ages from the Bymarka ophiolite, near Trondheim, Central Norwegian Caledonides, and regional implications,Norsk geologisk tidsskrift 82 (1), 19-30

Titus, S.J.; Fossen, H.; Pedersen, R.B.; Vigneresse, J.L. & Tikoff, B. 2002: Pull-apart formation and strike-slip partitioning in an obliquely divergent setting, Leka Ophiolite, Norway, Tectonophysics 354, 101-119

Slagstad, Trond 2003: Geochemistry of trondhjemites and mafic rocks in the Bymarka ophiolite fragment, Trondheim, Norway: Petrogenesis and tectonic implications,Norsk geologisk tidsskrift 83, 167-185

Nilsson, Lars Petter; Roberts, David; Ramsay, Donald M. 2005: The Raudfjellet ophiolite fragment, Central Norwegian Caledonides: principal lithological and structural features, NGU Bulletin 445, pp 101-117

Barnes, C. G.; Frost, C. D.; Yoshinobu, A. S.; McArthur, K.; Barnes, M. A.; Allen, C. M.; Nordgulen, Ø.; Prestvik, T. 2007: Timing of sedimentation, metamorphism, and plutonism in the Helgeland Nappe Complex, north-central Norwegian Caledonides, Geosphere, December, v.3 no.6 pp 683 - 703

Roberts, David; Nordgulen, Øystein; Melezhic, Victor 2007: The Uppermost Allochton in the Scandinavian Caledonides: From a Laurentian ancestry through Taconian orogeny to Scandian crustal growth on Baltica., I Hatcher Jr., R.D.; Carlson, M.P.; McBride, J.H.; Martinez Catalan, J.R., (redaktører), 4-D Framework of Continental Crust, Geological Society of America Memoir 200, 357-377

Roberts, David; Nordgrulen, Øystein; Melezhik, Victor 2007: The Uppermost Allochthon in the Scandinavian Caledonies: From a Laurentian ancestry through Taconian orogeny to Scandian crustal growth on Baltica., 4-D Framework of Continental Crust, ed. Hatcher et al., Geol. Soc. of America Memoir, pp. 357-77.

Nordgulen, Ø., Bering 2009: Berggrunnsgeologisk kart AUSTRA 1725-2, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1725-2 Austra

Slagstad, T., Davidsen, B. and Daly, J.S. 2011: Age and composition of crystalline basement rocks on the Norwegian continental margin: offshore extension and continuity of the Caledonian-Appalacian orogenic belt., Journal of the Geological Society, Vol. 168, 2011, pp. 1167-1185.

Pedersen, R.B., Furnes, H., Prestvik, T., Barnes, C. G., Roberts, D. 2011: Berggrunnsgeologisk kart Leka 1725-3, M 1:50 000., Norges Geologiske Undersøkelse, 1725-3 Leka

Plumper, O., Piazolo, S., Austrheim, H. 2012: Olivine pseudomorphs after serpentinized orthopyroxene record transient oceanic lithospheric mantle dehydration (Leka ophiolite complex, Norway)., Journal of Petrology, September, 2012, Vol. 53, Issue 9, pp. 1943-1968.

Corfu, F., Andrersen, T. B., Gasser, D. 2014: The Scandinavian Caledonides: main features, conceptual advances and critical questions, Special Publication - Geological Society of London, January 09, 2014, Vol. 390


Denne utskriften ble generert 17.04.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse