Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Skeigruppen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Skei Enhetstype : gruppe Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Skeigruppen
Engelsk : Skei Group

Andre, ikke foretrukne navn : Skei formation, Skei-formasjonen, Skeigruppa, Skei-gruppa

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Sturt, B.A.; Andersen, T.B.; Furnes, H. 1985: The Skei Group, Leka: an unconformable clastic sequence overlying the Leka Ophiolite. I Gee & Sturt (red.) The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas

Første bruk av enhetsnavnet.
Prestvik, Tore 1974: Supracrustal rocks of Leka, Nord-Trøndelag.,NGU 311, 65-88

Enhetens tidligere navn.
Gustavson, Magne 1976: Helgelandsflesa. Beskrivelse til det berggrunnsgeologiske gradteigskart H 19 - 1:100 000 (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 328; 18, 1-23 + ka

Nordgulen, Ø.; Bering, D. 1987: Austra. Berggrunnskart; Austra; 17252; 1:50 000; sort/hvitt;

Prestvik, Tore 1974: Supracrustal rocks of Leka, Nord-Trøndelag.,NGU 311, 65-88

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Vega
1 : 50000 kartblad : Austra (1725-2); Leka (1725-3)

Lokaliteter
Stedsnavn på kart : Skei ; Kommune : Leka (1755) ; Fylke : Nord-Trøndelag (17)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 628500 m..... Y-koord: 7221500 m.
Grader min.sek. Ø : 11 44 6 .....Grader min.sek. N : 65 5 31 ....Nøyaktighet : 200 m.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Midt-Norge nord Avgrensning : Området nord for Grong - Oldenkulminasjonen til og med Tysfjordgranitten.
Tektonisk hovedinnd.: Øvre dekkeserie
Tektonisk enhet : Kölidekkene (udifferensiert)

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad Tykkelse : opp til 530 m
Hovedlitologi : Styggafjellformasjonen, Havnaformasjonen
Beskrivelse : Gruppen er oppbygd av Styggafjellformasjonen (tidligere Stegafjellformasjonen), som ligger med primær sedimentær kontakt på eroderte ofiolittbergarter, og Havnaformasjonen som ligger øverst. Bergartsrekkefølgen er konglomerat nederst, derover kalkstein og sandstein og med svartskifre i toppen.

Alder
Eon/æra : Paleozoikum Tid : Ordovicium ?
Hva slags alder : Avsetning

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Storøygruppe
Naboforhold : Underliggende enhet av annen rang/kategori Lekaofiolittkompleks

Annen litteratur der Skeigruppen er omtalt
Gustavson, Magne 1975: The low-grade rocks of the Skålvær area, S. Helgeland, and their relationship to high-grade rocks of the Helgeland Nappe Complex.,NGU 322, 13-33 + k

Gustavson, Magne; Prestvik, Tore 1979: The igneous complex of Hortavær, Nord-Trøndelag, Central Norway.,NGU 348, 73-92

Pedersen, R. B. m.fl. 1984: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Leka 1725 3

Minsaas, O.; Sturt, B.A. 1985: The Ordovician-Silurian clastics sequence overlying the Lyngen Gabbro Complex, and its environmental significance.,The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas., 379-393

Sturt, B. A. et al. 1985: The Skei Group, Leka: an unconformable clastic sequence overlying the Leka Ophiolite, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 395-406

Prestvik, Tore 1985: Origin of the volcanic Storøya Group, Leka. Results from new geochemical investigations.,Norsk geologisk tidsskrift 65 (3), 237-239

Nordgulen, Ø.; Bering, D. 1987: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Austra 1725 2

Furnes, H.; Pedersen, R.B.; Stillman, C.J. 1988: The Leka Ophiolite Complex, ,central Norwegian Caledonides: field characteristics and geotectonic significance, Journal of the Geological society, London, Vol. 145, pp. 401-12.

Nordgulen, Ø. & Shouenborg, B. 1990: The Caledonian Heilhornet Pluton, north-central Norway: geological setting, radiometric age and implications for the Scandinavian Caledonides, Journal of the Geological Society, Vol. 147, Part 3, May 1990

Thorsnes, Terje; Løseth, Helge 1991: Tectonostratigraphy in the Velfjord-Tosen region, southwestern part of the Helgeland Nappe Complex, Central Norwegian Caledonides.,NGU Bulletin 421, 1-18

Tveit, Rune; Furnes, Harald; Pedersen, Rolf-Birger 1993: Geological and geochemical development of the submarine volcanic sequence on Storøya, Leka Ophiolite Complex, North Trøndelag.,Norsk geologisk tidsskrift 73 (2), 81-94

Stuart, B. A.; Ramsay D. M. 1994: The strukture and regional setting of the Skei Group, Leka, north-central Norway, NGU Bulletin 426, side 31-46

Gustavson, M.; Bugge, T. 1995:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Vega

Heldal, Tom 2001: Ordovician stratigraphy in the western Helgeland Nappe Complex in the Brønnøysund area, North-central Norway.,NGU Bulletin 438, 47-61

Titus, S.J.; Fossen, H.; Pedersen, R.B.; Vigneresse, J.L. & Tikoff, B. 2002: Pull-apart formation and strike-slip partitioning in an obliquely divergent setting, Leka Ophiolite, Norway, Tectonophysics 354, 101-119

Barnes, C. G.; Frost, C. D.; Yoshinobu, A. S.; McArthur, K.; Barnes, M. A.; Allen, C. M.; Nordgulen, Ø.; Prestvik, T. 2007: Timing of sedimentation, metamorphism, and plutonism in the Helgeland Nappe Complex, north-central Norwegian Caledonides, Geosphere, December, v.3 no.6 pp 683 - 703

Nordgulen, Ø., Bering 2009: Berggrunnsgeologisk kart AUSTRA 1725-2, M 1:50 000, Norges Geologiske Undersøkelse, 1725-2 Austra

Pedersen, R.B., Furnes, H., Prestvik, T., Barnes, C. G., Roberts, D. 2011: Berggrunnsgeologisk kart Leka 1725-3, M 1:50 000., Norges Geologiske Undersøkelse, 1725-3 Leka


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse