Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Støformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Stø Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Støformasjonen
Engelsk : Stø Formation
Kommentar til navn : Stø ligger nord for Myre i Vesterålen

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Kontinentalsokkelen

Lokaliteter
Typelokalitet : Oljebrønn 7121/5-1 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 21 24 22 .....Grader min.sek. N : 71 35 55 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Oljebrønn 7119/12-2 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 19 58 21 .....Grader min.sek. N : 71 00 52 ....Nøyaktighet : 200 m.

Beskrivelse
Litologisk kode : Postkaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : sandstein, skifer/siltstein, fosfatisk kongl.
Beskrivelse : Dom. av dels velsorterte, modne sst., men tynne sk./si.st.lag er slags markere i enheten. Fosfatiske lag opptrer ves. i øvre deler. Kan deles inn i 3 avsetningssekvenser. Kystregimeavsetning med transgr. pulser.

Alder
Eon/æra : Mesozoikum Tid : Pliensbachian-Bajocian (trias)
Hva slags alder : Avsetning
Kommentar : Litteraturreferanse om dateringen: FORFATTER: Dalland et al.; ÅR: 1988; TITTEL: ; KILDE:

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Fuglformasjon
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Fuglenformasjonen
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Nordmelaformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Realgrunngruppe

Annen litteratur der Støformasjonen er omtalt
Dalland, A.; Augedahl, H. O.; Bomstad, K.; Ofstad, K. 1988: The Post - Triassic succession of the Mid-Norwegian shelf., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 5-42

Worsley, D.; Johansen, R.; Kristensen, S. E. 1988: The Mesozoic and Cenozoic succession of Tromsøflaket., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 42-61

Mjelde, Rolf; Breivik, Asbjørn Johan; Elstad, Harald; Ryseth, Alf Eivind; Skilbrei, Jan Reidar; Opsal, Jan Gunnar; Shimamura, Hideki; Murai, Yoshio; Nishimura, Yuichi 2002: Geological development of the Sørvestsnaget Basin, SW Barents Sea, from ocean bottom seismic, surface seismic and potential field data,Norsk geologisk tidsskrift 82 (3), 183-202

Mørk, Mai Britt E.; Vigran, Jorun Os; Smelror, Morten; Fjerdingstad, Vidar; Bøe, Reidar 2003: Mesozoic mudstone compositions and the role of kaolinite weathering - a view from shallow cores in the Norwegian Sea (Møre to Troms),Norsk geologisk tidsskrift 83 (1), 61-78

Rokoengen, Kåre ; Mørk, Atle ; Mørk, Mai Britt E.; Smelror, Morten 2005: The irregular base Cretaceous reflector offshore Mid Norway: a possible result for the Mjølnir impact in the Barents Sea,NGU Bulletin 443, 19-27

Smelror, Morten ; Dypvik, Henning 2005: Marine microplankton biostratigraphy of the Volgian-Ryazanian boundary strata, western Barents Shelf,NGU Bulletin 443, 61-69

Bøe, Reidulv ; Fossen, Håkon ; Smelror, Morten 2010: Mesozoic sediments and structures onshore Norway and in the coastal zone,NGU Bulletin 450, 15-32

Løseth, H.; Wensaas, L.; Gading, M. 2011: Deformation structures in organic-rich shales, AAPG Bulletin, Vol. 95, Issue 5, pp. 729-747.

Duran, E. R., di Primio, R., Anka, Z., Stoddart, D., Horsfield, B. 2013: Petroleum system analysis of the Hammerfest Basin (southwestern Barents Sea); comparison of basin modelling and geochemical data, Organic Geochemistry, October, 2013, Vol. 63, pp.105-121


Denne utskriften ble generert 18.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse