Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Kveiteformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Kveite Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Kveiteformasjonen
Engelsk : Kveite Formation

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Kontinentalsokkelen

Lokaliteter
Typelokalitet : Oljebrønn 7119/12-1 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 19 47 40 .....Grader min.sek. N : 71 06 08 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Oljebrønn 7119/7-1 (Norsk Hydro)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 19 15 18 .....Grader min.sek. N : 71 32 42 ....Nøyaktighet : 200 m.

Beskrivelse
Litologisk kode : Postkaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : skifer/leirstein, kalkstein, siltstein
Beskrivelse : grønngrå-grå skifre/leirsteiner med lag av de andre b.a. Tuffaktige og/eller glaukonittiske komponenter er også rapportert. Hovedutbr. i tromsøbassenget, faciesovergang i øst. Dyp sokkelavsetn.

Alder
Eon/æra : Mesozoikum Tid : Cenomanian-Maastrichtian (sen kritt
Hva slags alder : Avsetning
Kommentar : Litteraturreferanse om dateringen: FORFATTER: Dalland et al.; ÅR: 1988; TITTEL: ; KILDE:

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Torskformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Kolmuleformasjon
Naboforhold : Sideliggende enhet Kvitingformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Nygrunngruppe

Annen litteratur der Kveiteformasjonen er omtalt
Worsley, D.; Johansen, R.; Kristensen, S. E. 1988: The Mesozoic and Cenozoic succession of Tromsøflaket., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 42-61

Mørk, Mai Britt E.; Vigran, Jorun Os; Smelror, Morten; Fjerdingstad, Vidar; Bøe, Reidar 2003: Mesozoic mudstone compositions and the role of kaolinite weathering - a view from shallow cores in the Norwegian Sea (Møre to Troms),Norsk geologisk tidsskrift 83 (1), 61-78

Smelror, Morten ; Dypvik, Henning 2005: Marine microplankton biostratigraphy of the Volgian-Ryazanian boundary strata, western Barents Shelf,NGU Bulletin 443, 61-69

Setoyma, E.; Kaminski, M.A.; Tyszka, J. 2011: The Late Cretaceous-Early Paleocene palaeobathymetric trends in the southwestern Barents Sea - Palaeoenvironmental implications of benthic foraminiferal assemblage analysis, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology, Vol. 307, Issue 1-4, pp. 44-58

Ostanin, I., Anka, Z., di Primio, R., Bernal, A. 2012: Identification of a large Upper Cretaceous polygonal fault network in the Hammerfest Basin; implications on the reactivation of regional faulting and gas leakage dynamics, SW Barents Sea, Marine Geology, December 01, 2012, Vol. 332-334, pp.109-125


Denne utskriften ble generert 29.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse