Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Torskformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Torsk Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Torskformasjonen
Engelsk : Torsk Formation

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Kontinentalsokkelen

Lokaliteter
Typelokalitet : Oljebrønn 7119/12-1 (Statoil)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 19 47 40 .....Grader min.sek. N : 71 06 08 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Oljebrønn 7120/12-1 (Norsk Hydro)
Punkrmarkering : Grader min.sek. Ø : 20 45 20 .....Grader min.sek. N : 71 06 49 ....Nøyaktighet : 200 m.

Beskrivelse
Litologisk kode : Postkaledonsk, overflatebergart
Hovedlitologi : Leirstein, siltstein, kalkstein
Beskrivelse : Lys-medium grå-grønngrå l.st. dom., ikke kalkførende, men tynne bånd av kalkstein og siltstein opptrer i hele enheten. I nedre del også tuffaktige avsetninger. Stor utbredelse på Tromsøflaket, liten var. åPEN TIL DYPMARIN SOKKELAVSETNING

Alder
Eon/æra : Mesozoikum Tid : Sen paleocen-oligocen (paleogen)
Hva slags alder : Avsetning
Kommentar : Litteraturreferanse om dateringen: FORFATTER: Dalland et al.; ÅR: 1988; TITTEL: ; KILDE:

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av annen rang/kategori
Kommentar : Om naboforhold :NOrdlandsgruppen
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Kvitingfm., Kveitefm.
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Kvitingformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Kveiteformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Sotbakkgruppe

Annen litteratur der Torskformasjonen er omtalt
Worsley, D.; Johansen, R.; Kristensen, S. E. 1988: The Mesozoic and Cenozoic succession of Tromsøflaket., NPD-Bulletin No 4, A lithostratigraphic scheme for the Mesozoic and Cenozoic succession offshore mid- and northern Norway. Ed.: A.Dalland, D.Worsley and K.Ofstad. pp 42-61

Setoyma, E.; Kaminski, M.A.; Tyszka, J. 2011: The Late Cretaceous-Early Paleocene palaeobathymetric trends in the southwestern Barents Sea - Palaeoenvironmental implications of benthic foraminiferal assemblage analysis, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeocology, Vol. 307, Issue 1-4, pp. 44-58

Ostanin, I., Anka, Z., di Primio, R., Bernal, A. 2012: Identification of a large Upper Cretaceous polygonal fault network in the Hammerfest Basin; implications on the reactivation of regional faulting and gas leakage dynamics, SW Barents Sea, Marine Geology, December 01, 2012, Vol. 332-334, pp.109-125


Denne utskriften ble generert 29.09.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse