Database for geologiske enheter

Biskopåsformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Biskopås Enhetstype : formasjon Status : Formell
Norsk skrivemåte : Biskopåsformasjonen
Engelsk skrivemåte : Biskopåsen Formation
Andre navn : Biskopåskonglomerat, Biskopåsen conglomerate, Birikonglomerat, Biri konglomerat

Andre navn.
Bjørlykke, Knut O. 1905: Det centrale Norges fjeldbygning,NGU 39, 595

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Bjørlykke, Knut; Elvsborg, Arvid; Høy, Tore 1976: Late precambrian sedimentation in the central sparagmite basin of south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 56 (3), 233-290

Første bruk av enhetsnavnet.
Bjørlykke, Knut; Englund, Jens-Olaf; Kirkhusmo, L.A. 1967: Latest Precambrian and Eocambrian stratigraphy of Norway.,NGU 251, 5-17

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Biriformasjon Biriformasjonen Biri Formation Formel

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar; Lillehammer
1 : 50000 kartblad : Gjøvik (1816-1); Goppollen (1817-1); Lillehammer (1817-2); Follebu (1817-3); Fåvang (1817-4); Evenstad (1917-1); Rena (1917-2); Åsmarka (1917-3)

Lokaliteter
Typelokalitet : Biskopåsen ; Kommune : Ringsaker (0412) ; Fylke : Hedmark (04)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 587221 m..... Y-koord: 6762492 m.
Grader min.sek. Ø : 10 36 43 .....Grader min.sek. N : 60 59 15 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Roterud (Gjøvik), Rena mm.

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge nord Avgrensning : Dekkeområdet (overveiende undre og midtre dekkeserie) med grunnfjellsvinduer. Grense i vest og nord langs en linje Framfjord - Lom - Alvdal - Brekken - Teveldalen (dvs. i vest mot "gneiskomplekset", lenger øst mot øvre dekkeserie).
Tektonisk hovedinnd.: Undre dekkeserie
Tektonisk enhet : Os - Rødekkekomplekset

Beskrivelse
Litologisk kode : Kaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad Tykkelse : 0-300m
Hovedlitologi : konglomerat (polymikt)
Beskrivelse : Formasjonen opptrer som prograderende, vifteformede, konglomeratkropper langs sør- og vestgrensen av Hedmarkbassenget, og er tolket til å være avsatt fra massestrømmer (subakvatiske massestrømmer) i front av viftedeltaer.Enheten kiler inni mørke skifre og sandsteiner i henholdsvis Biri- og Brøttumformasjonen. Biskopåskonglomeratet innholder rundete klaster av grunnfjellsbergarter, opprinnelig avsatt som deltaer av flomstore elver. Kantede fragmenter av kalkstein, kalkholdig sansdtein, basalt og små knollete brudstykker av svart fosforitt opptrer også i Biskopåskonglomeratet (i Mjøsregionen). De kantede fragmentene relateres til Biriformasjonen. Kvartsittklaster svært likt Atnakvartsitten er også funnet i konglomeratene. Biskopåskonglomeratet innholder lokalt (ved Fåvang)anorthositt, en bergart som ikke finnes i de omkringliggende krystalline bergartene. Dette har vært brukt til å argumentere for at Biskopåskongloemratet er transportert bort fra sitt opprinnelige kildeområde.

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : senproterozoikum (tidligvendisk)
Hva slags alder : Avsetning
Dateringsmetode : korrelasjon (Sammenligning med lignende forhold andre steder hvor alderen er kjent)

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Biriformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Brøttumformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Brøttumsformasjonen, lokalt Biriformasjonen
Naboforhold : Sideliggende enhet Biriformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Hedmarksgruppe
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Håkenstad(konglomeratet)formasjonen
Litteraturref. : Nystuen, Johan Petter 1987: Synthesis of the tectonic and sedimentological evolution of the late Proterozoic-early Cambrian Hedmark Basin, the Caledonian Thrust Belt, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift; Tectonics and deposition in sedimentary basins. Proceedings of the 4th 67 (4), 395-418

Annen litteratur der Biskopåsformasjonen er omtalt
Englund, Jens-Olaf 1966: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. no.2: Sparagmittsgruppens bergarter ved Fåvang, Gudbrandsdalen. En sedimentologisk og tektonisk undersøkelse., NGU Publ. nr. 238 s. 55-102

Spjeldnæs, Nils 1967: Fossils from pebbles in the Biskopåsen Formation in Southern Norway.,NGU 251, 53-82

Løberg, Brit E. 1970: Investigations at the south-western border of the Sparagmite Basin (Gausdal Vestfjell and Fåberg Vestfjell), Southern Norway.,NGU 266, 160-205

Bjørlykke, Knut 1974: Glacial striations on clast from the Moelv tillite of the late Precambrian of southern Norway.,American Journal of Science 274, 443-448

Bjørlykke, K. 1976: 1:50 000, Berggrunnskart Rena 1917 2

Ramberg, Ivar B. 1976: Gravity interpretation of the Oslo Graben and associated igneous rocks.,NGU 325, 1-194 +kar

Elvsborg, A.; Nystuen, J. P. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Evenstad 1917 1

Englund, J. O. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Lillehammer 1817 2

Ramberg, I. B.; Spjeldnes, N. 1978: The Tectonic History of the Oslo Region, Ramberg, I.B., & Spjeldnaes, N.: Tectonics and Geophysics 167-194

Løberg, B. 1980: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Follebu 1817 3

Bjørlykke, Knut 1983: Subsidence and tectonics in Late Precambrian and Palaeozoic sedimentary basins of southern Norway.,NGU 380, 159-172

Olsen, Lars 1985: Lillehammer. Beskrivelse til kvartærgeologisk kart 1817 II - M 1:50 000 (med fargetrykt kart),Skrifter 60, 1-47

Siedlecka, A.; Nystuen, J. P. 1987: 1:250 000, Berggrunnskart Lillehammer

Nordgulen, Øystein 1999:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Hamar

Nordgulen, Ø. 2005: MJØSAREGIONEN, geologisk berggrunnskart M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Mjøsaregionen


Denne utskriften ble generert 12.11.2019
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2019 Norges geologiske undersøkelse