Databasen (Genino) inneholder navn på geologiske enheter
og strukturer som er publisert i kart og vitenskaplige artikler.
Database for geologiske enheter

Biriformasjonen
Enhetskategori : Litostratigrafisk enhet

Enhetens navn
Navn : Biri Enhetstype : formasjon Status : Formell

Gjeldende skrivemåte
Norsk : Biriformasjonen
Engelsk : Biri Formation

Andre, ikke foretrukne navn : Biriskifer, Birikalk, Eltakalkstein, Glomstadkalkstein, Arnestadkalkstein, Biri sandstone and conglomerate, Birikonglomeratet, Elta kalkstein, Biri kalkstein, Elta limestone, Biri limestone
Kommentar til navn : Biri [587 6759] ligger på vestsida av Mjøsa i Gjøvik kommune (Oppland) på kartblad Gjøvik (1816-1).

Andre navn.
Schiøtz, Oskar E. 1902: Den sydøstlige del av sparagmit-kvarts-fjeldet i Norge.,NGU 35, 135

Gjeldende definisjon og beskrivelse av enheten
Bjørlykke, Knut; Elvsborg, Arvid; Høy, Tore 1976: Late precambrian sedimentation in the central sparagmite basin of south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 56 (3), 233-290

Første bruk av enhetsnavnet.
Vogt, Thorolf 1924: Forholdet mellem sparagmitsystemet og det marine underkambrium ved Mjøsen,Norsk geologisk tidsskrift 7 (3-4), 281-383

Stedsnavnledd felles med andre enheter
Enhet Norsk skrivemåte Engelsk skrivemåte Status
Birikonglomerat Birikonglomeratet Biri conglomerate Uformel
Biskopåsformasjon Biskopåsformasjonen Biskopåsen Formation Formel
Biridekke Biridekket Biri nappe Uformel
Biriflateforkastning Biriflateforkastningen Biri flat
Biribasseng Biribassenget Biri mud basin Uformel
Biriavsetning Biriavsetningen the Biri Deposit

Geografisk beliggenhet
Område/Land : Norges fastland
1 : 250000 kartblad : Hamar; Lillehammer
1 : 50000 kartblad : Gjøvik (1816-1); Evenstad (1917-1); Rena (1917-2); Åsmarka (1917-3); Møklebysjøen (1917-4); Goppollen (1817-1); Lillehammer (1817-2); Follebu (1817-3); Fåvang (1817-4); Julussa (2017-3); Dokka (1816-4); Hamar (1916-4); Jordet (2017-1)

Lokaliteter
Typelokalitet : Området Biri - Biristrand ; Kommune : Gjøvik (0502) ; Fylke : Oppland (05)
Punktmarkering : UTM-Zone 32 - EUREF89/WGS84........... X-koord: 588100 m..... Y-koord: 6758800 m.
Grader min.sek. Ø : 10 37 36 .....Grader min.sek. N : 60 57 15 ....Nøyaktighet : 200 m.

Referansesnitt : Glomstad, Gausdal, Jordet

Regionalgeologisk plassering
Geologisk region : Sør-Norge nord Avgrensning : Dekkeområdet (overveiende undre og midtre dekkeserie) med grunnfjellsvinduer. Grense i vest og nord langs en linje Framfjord - Lom - Alvdal - Brekken - Teveldalen (dvs. i vest mot "gneiskomplekset", lenger øst mot øvre dekkeserie).
Tektonisk hovedinnd.: (Ukjent kode)

Beskrivelse
Litologisk kode : Prekaledonsk, overflatebergart
Metamorfose : kaledonsk, regional, lavgrad Tykkelse : < 200m
Hovedlitologi : leirskifer (kalkrik), kalkstein, svartskifer
Beskrivelse : Biriformasjonen tilhører Hedmarkgruppen, som utgjør den sedimentære lagpakka i Hedmarksbassenget. De basale delene av Biriformasjonen består stedvis av konglomerat (Håkenstadkonglomeratet). Formasjonen har stor lateral utbredelse i Hedmarkbassenget, og består hovedsaklig av karbonatrike skifre, tolket som avsatt på på tidevannsflater eller karbonatplattformer. Enkelte lag med ooider (trillrunde kalkkorn) inidikerer avsetning på karbonatplattformer med varmt vann og høy energi. Lokalt oppter en breksje med kalksteinsfragmenter, som antyder oppbrekking av kalkslam i tidevannskanaler eller i forbindelse med stormer eller tsunamier. I de dypeste delene av bassenget (vestlige delen), hopet deg seg opp et høyt innhold av organsik materiale, der oksygennivået var lavt (Bjørånesskifer leddet). Biriformasjonen ble avsatt under en transgresjon (Biritransgresjonen), da Baltika ble dekket med grunt hav. Håkenstadkonglomeratet veksler med enhetr i Bjørånesskiferleddet. Biriformasjonen hviler forøvrig med en sedimentær kontakt på stratigrafisk underliggende enheter i Rendalsformasjonen og Atnaformasjonen (Atnakvartsitten), mens kontakten mot overliggende enheter i Moelvtillitten er en inkonformitet.

Alder
Eon/æra : Proterozoikum Tid : senproterozoikum (tidligvendisk)
Hva slags alder : Avsetning
Kommentar : (Dateringsmetode: fossiler, korrelasjon)

Relasjon
Type relasjon : Hva slags relasjon/Eventuell reg.kommentar Navn på enhet
Naboforhold : Overliggende enhet av samme rang Ringformasjon
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang
Kommentar : Om naboforhold :Brøttums-, Atna- og Rendalsformasjonen
Naboforhold : Underliggende enhet av samme rang Biskopåsformasjon
Naboforhold : Sideliggende enhet Biskopåsformasjon
Overordnet enhet : Overordnet enhet av samme kategori Hedmarksgruppe
Korrelasjon : Korrelerende enhet
Kommentar : Om korrelasjon :Hylleråsformasjonen i Engerdalsgruppen. Hedeformasjonen i Sverige., Grasdalsformasjonen i Finnmark*
Litteraturref. : Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Annen litteratur der Biriformasjonen er omtalt
: Enhetsnavn godkjent av Statens Namnekonsulentar.

Strand, T.; Størmer, L. 1956: Lexique Stratigraphique International, Vol. 1 EUROPE. Fascicule 2 a Norvege - Norge - Norway, Congres Geologique International - Commission de stratigraphie, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris

Spjeldnæs, Nils 1959: Traces of an Eocambrian orogeny in Southern Norway,Norsk geologisk tidsskrift 39 (1), 83-86

Holtedahl, Olaf 1960: Stratigraphy of the Sparagmite Group, including "the sandstone divisi- ons of Finnmark".,NGU 208, 111-127

Holtedahl, Olaf 1960: Stratigraphy of the Sparagmite Group, including "the sandstone divisi- ons of Finnmark".,NGU 208, 111-127

Strand, Trygve 1960: The pre-Devonian rocks and structures in the region of Caledonian deformation.,NGU 208, 170-284

Grender, Gordon C. 1962: A petrographic study of some eocambrian sedimentary rocks from the lake Mjøsa area, southern Norway, and the Tanafjord area, northern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 42 (1/2), 103-142

Bjørlykke, Knut 1965: The Eocambrian stratigraphy of the Bjørånes window and the thrusting of the Kvitvola nappe.,NGU 234, 5-14

Spjeldnæs, N. 1965: Fossiler fra sparagmittgruppen (foredrag), NGT, Vol. 45, 160.

Bjørlykke, Knut 1966: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. no.1: Sedimentary petrology of the sparagmites of the Rena district, S.Norway., NGU Publ. nr. 235 s. 5-54

Englund, Jens-Olaf 1966: Grunnvann i Sparagmittgruppens bergarter i Syd-Norge. Meddelelse fra Vannboringsarkivet nr. 14.,NGU 242, 5-18

Bjørlykke; Englund; Kirkhusmo 1967: Studies on the latest precambrian and eocambrian rocks in Norway. No.3: Latest precambrian and eocambrian stratigraphy of Norway., NGU Publ. nr. 251

Spjeldnæs, Nils 1967: Fossils from pebbles in the Biskopåsen Formation in Southern Norway.,NGU 251, 53-82

Bjørlykke, Knut 1969: Nyere undersøkelser i sentrale og nordlige deler av sparagmitt-bassenget, I Geologien i sentrale deler av Østerdalen,Norsk geologisk tidsskrift 49 (3), 313-318

Løberg, Brit E. 1970: Investigations at the south-western border of the Sparagmite Basin (Gausdal Vestfjell and Fåberg Vestfjell), Southern Norway.,NGU 266, 160-205

Englund, Jens-Olaf 1972: Sedimentological and structural investigations of the Hedmark Group in the Tretten - Øyer - Fåberg district, Gudbrandsdalen.,NGU 276, 1-59 + ka

Strand, T. & Kulling, O. 1972: Part I The Norwegian Caledonides, Scandinavian caledonides, red. de Sitter, Wiley - Interscience

Englund, Jens-Olaf 1973: Stratigraphy and structure of the Ringebu - Vinstra district, Gudbrandsdalen; with a short analysis of the western part of the sparagmite region.,NGU 293, 1-58 + ka

Bjørlykke, Knut 1974: Glacial striations on clast from the Moelv tillite of the late Precambrian of southern Norway.,American Journal of Science 274, 443-448

Bjørlykke, K. 1976: 1:50 000, Berggrunnskart Rena 1917 2

Ramberg, Ivar B. 1976: Gravity interpretation of the Oslo Graben and associated igneous rocks.,NGU 325, 1-194 +kar

Nystuen, Johan Petter 1976: Facies and sedimentation of the Late Precambrian Moelv Tillite in the eastern part of the sparagmite region, Southern Norway.,NGU 329, 1-70 + pl

Elvsborg, A.; Nystuen, J. P. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Evenstad 1917 1

Englund, J. O. 1978: 1:50 000, Berggrunnskart Lillehammer 1817 2

Bjørlykke, K. 1978: The eastern Marginal zone of tge Caledonide orogeny in Norway, Geological survey of Canada Paper 78-13 49-55

Ramberg, I. B.; Spjeldnes, N. 1978: The Tectonic History of the Oslo Region, Ramberg, I.B., & Spjeldnaes, N.: Tectonics and Geophysics 167-194

Bjørlykke, Arne 1979: Gjøvik og Dokka. Beskrivelse til de berggrunnsgeologiske kart 1816 I og 1816 IV (m 1:50 000) (med fargetrykt kart).,NGU; Skrifter 344; 25, 1-48 + ka

Sveian, Harald 1979: Gjøvik. Beskrivelse til kvartærgeologisk kart 1816 I - M 1:50 000 (med fargetrykt kart),NGU; Skrifter 345; 26, 1-61 + ka

Høy, T.; Bjørlykke, A. 1980: 1:50 000, Berggrunnskart Hamar 1916 4

Løberg, B. 1980: 1:50 000, sort/hvit, Berggrunnskart Follebu 1817 3

Oftedahl, Christoffer 1980: Geology of Norway.,NGU 356, 3-114

Nystuen, Johan P. 1981: The Late Precambrian Sparagmites of southern Norway: A major Caledonian Allochton - The Osen-Røa Nappe Complex., American Journal of Science, Vol.281, pp 69-94

Nystuen, Johan Petter; Ilebekk, Svein 1981: Stratigraphy and Caledonian structures in the area between the Atnsjøen and Spekedalen windows, Sparagmite Region, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (1), 17-24

Sæther, Tormod; Nystuen, Johan Petter 1981: Tectonic framework, stratigraphy, sedimentation and volcanism of the Late Precambrian Hedmark Group, Østerdalen, south Norway.,Norsk geologisk tidsskrift 61 (3/4), 193-211

Nystuen, Johan Petter 1982: Late Proterozoic basin evolution on the Baltoscandian craton: the Hedmark Groups, Southern Norway.,NGU 375, 1 - 74

Bjørlykke, Arne 1983: Sulphur isotope composition of the sandstone-lead deposits in southern Norway.,NGU 380, 143-158

Bjørlykke, Knut 1983: Subsidence and tectonics in Late Precambrian and Palaeozoic sedimentary basins of southern Norway.,NGU 380, 159-172

Olsen, Lars 1985: Weichselian till stratigraphy in the Lillehammer area, southeast Norway,NGU Bulletin 401, 59-81

Bockelie, J. F.; Nystuen, J. P. 1985: The southeastern part of the Scandinavian Caledonides, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 69-88

Kumpulainen, R.; Nystuen, J. P. 1985: Late Proterozoic basin evolution and sedimentation in the westernmost part of Baltoscandia, The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 213-232

Vidal, G. 1985: Biostratigraphic correlation of the Upper Proterozoic and Lower Cambrian of the Fennoscandian Shield and the Caledonides of East Greenland and Svalbard., The Caledonide Orogen - Scandinavia and related areas Part 1, pp 331-338

Krause, Michael; Bakke, Olav 1986: Exploration for sandstone lead deposits in the sparagmite region, Southern Norway - some case histories.,NGU Bulletin 406, 1-15

Morley, C. K. 1986: The Caledonian thrust front and palinpastic restorations in the southern Norwegian Caledonides, Journal of Structural Geology, Vol. 8, No.7, pp. 753-765

Siedlecka, A.; Nystuen, J. P. 1987: 1:250 000, Berggrunnskart Lillehammer

Nystuen, Johan Petter 1987: Synthesis of the tectonic and sedimentological evolution of the late Proterozoic-early Cambrian Hedmark Basin, the Caledonian Thrust Belt, southern Norway.,Norsk geologisk tidsskrift; Tectonics and deposition in sedimentary basins. Proceedings of the 4th 67 (4), 395-418

Dreyer, Tom 1988: Late Proterozoic (Vendian) to Early Cambrian sedimentation in the Hedmark Group, south-western part of the Sparagmite Region, southern Norway,NGU Bulletin 412, 1-27

Wolff, F. C.; Nystuen, J. P.; Heim, M. 1995:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Orsa

Nordgulen, Øystein 1999:, NGU, Berggrunnskart M 1: 250 000, Hamar

Englund, J. O.; Siedlecka, A. 2003: Berggrunnskart 1818-3 RINGBU, 1 : 50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1818-3 Ringebu

Nystuen, J. P., Siedlecka, A. 2005: Geologisk berggrunnskart IMSDALEN 1818-2, 1:50 000, Norges geologiske undersøkelse, 1818-2 Imsdalen

Nordgulen, Ø. 2005: MJØSAREGIONEN, geologisk berggrunnskart M 1:250 000, Norges geologiske undersøkelse, Mjøsaregionen

Bingen, B.; Belousova, E.A.; Griffin, W.L. 2011: Neoproterozoic recycling of the Sveconorwegian orogenic belt: Detrital-zircon data from the Sparagmite basins in the Scandinavian Caledonides, Precambrian Research, Vol. 189, Issue 3-4, pp. 347-367


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
Katia.Svendby@ngu.no
eller til
Lars.Olsen@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse