English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde BJERKA
Område nr.:NO0767 i kommune Hemnes (1832), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1978 35.6 m. 35.6 m. Mangler bilag (AS1095/BV3448) 05A som sannsynligvis innehar koordinat systemet, koordinater fra kartskise i bilag 07
BH 2 1978 40.0 m. 40.0 m. Mangler bilag (AS1095/BV3448) 05A som sannsynligvis innehar koordinat systemet, koordinater fra kartskise i bilag 07
BH 3 1978 20.0 m. 20.0 m. Mangler bilag (AS1095/BV3448) 05A som sannsynligvis innehar koordinat systemet, koordinater fra kartskise i bilag 07
BH 4 1978 23.6 m. 23.6 m. Mangler bilag (AS1095/BV3448) 05A som sannsynligvis innehar koordinat systemet, koordinater fra kartskise i bilag 07

Antall borehull: 4 Sum: 119.2 m. Sum: 119.2 m.

Forekomster i boreområdet BJERKA.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1832. 014 Bjerka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse