English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde RØDALEN
Område nr.:HE0132 i kommune Folldal (0439), Fylke :Hedmark (04)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 82-1 1982 121.7 m. 121.7 m. FOLLDAL VERK TYNSET
BH 82-2 1982 111.4 m. 80.0 m. FOLLDAL VERK TYNSET
BH 82-3 1982 111.2 m. 111.2 m. FOLLDAL VERK TYNSET
BH 151 50.0 m. 50.0 m. FOLLDAL VERK TYNSET
BH 172 60.0 m. 60.0 m. FOLLDAL VERK TYNSET
BH 173 60.0 m. 60.0 m. FOLLDAL VERK TYNSET

Antall borehull: 6 Sum: 514.3 m. Sum: 482.9 m.

Forekomster i boreområdet RØDALEN.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
0439. 022 Rødalen Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Denne utskriften ble generert t 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse