English version
BOREKJERNEDATABASEN
(database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal)
Boreområde NORDRE FØLSTAD
Område nr.:NO0158 i kommune Vågan (1865), Fylke :Nordland (18)
(Kode som karakteriserer formålet med boringen :MALM)

Borehull Kjerne
nr. År Lengde lagret Oppdragsgiver Kommentar
BH 1 1957 89.5 m. 89.5 m. NGU-oppdrag nr. 215. Vågan. Følstad Jernmalmfelt Georefereringskommentar: Boret horisontalt i stolle indikert mot øst

Antall borehull: 1 Sum: 89.5 m. Sum: 89.5 m.

Forekomster i boreområdet NORDRE FØLSTAD.

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Viktighet Ressurstype
1865. 006 Nordre Følstad Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Denne utskriften ble generert t 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer kan mailes til:
Rolf Lynum
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse