English version
Gjøre oppslag i Malm-, Industrimineral- og Natursteinsdatabasene.

Fylke : Troms (19) Velg et annet fylke
Forekomster i kommune : Tromsø (1902)

Forekomst
nummer

Navn
Økonomisk
viktighet

Ressursgruppe
Oppslag i NGU's databaser for Malm, Industrimineraler og Naturstein Velg en annen kommune
Fylke :TROMS (19)
Forekomster i kommune :TROMSØ (1902)
Forekomst
Nr. Navn
Fore-
komstens
viktighet*
Ressurstype
1902.313 Nakken Viktig Karbonatmineraler
1902.316 Andersdal Kan være viktig Karbonatmineraler
1902.601 Brokskard Kan være viktig Blokkstein
1902.301 Breivikeidet Kan være viktig Karbonatmineraler
1902.320 Bergeneste Lite viktig Silika
1902.317 Forrhaugen Lite viktig Olivin
1902.306 Jøvikbukt Lite viktig Silika
1902.304 Sjursnes Lite viktig Silika
1902.303 Holmbukt Lite viktig Silika
1902.302 Lakselvnes Lite viktig Silika
1902.315 Skarmunken Lite viktig Karbonatmineraler
1902.017 Middagsskardhøgda Lite viktig Energimetaller (U,Th)
1902.018 Rasmustind Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.005 Reppi Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.013 Buvik Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.012 Kvitbergfjellet Lite viktig Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
1902.010 Mjelde Lite viktig Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
1902.007 Håkøya Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.002 Skarsfjord Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.001 Nakkefjellet Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.305 Leirbukta Lite viktig Silika
1902.020 Nordkjosvatnet Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.019 Rødaksla Lite viktig Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.602 Kvaløya Lite viktig Blokkstein
1902.321 Rotnby Lite viktig Silika
1902.322 Skjåberg Lite viktig Silika
1902.323 Skognesodden Lite viktig Silika
1902.324 Skotsætet Lite viktig Silika
1902.325 Tisnes Lite viktig Silika
1902.011 Tromsøysundet Lite viktig Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
1902.009 Ramfløya Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.319 Skittenelvdalen Ikke vurdert Olivin
1902.603 Rødberg Ikke vurdert Blokkstein
1902.004 Bakkan Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.003 Ytre Kårvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.312 Tromsøya Ikke vurdert Karbonatmineraler
1902.311 Storefjellet Ikke vurdert Olivin
1902.326 Rødberg Ikke vurdert Olivin
1902.310 Laukvika Ikke vurdert Olivin
1902.016 Kalbergåsen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.015 Oldervik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
1902.014 Rekvikdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
1902.309 Kittfjordeidet Ikke vurdert Olivin
1902.006 Laksvatn I Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
1902.308 Tromsdalen Ikke vurdert Karbonatmineraler
1902.307 Fløya Ikke vurdert Karbonatmineraler
1902.318 Langlitinden Ikke vurdert Olivin
1902.314 Oldervik Ikke vurdert Karbonatmineraler
1902.008 Blåmannen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av alle forekomstene i Norge og innendelingen er: Meget viktig, Viktig, Delvis viktig, Kan være viktig, Lite viktig og Ikke vurdert.
PS! Natursteinsforekomster som ikke er verdivurdert, vises ikke.